[singlepic id=14352 w=140 h=140 float=left][singlepic id=14352 w=140 h=140 float=left]
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM – Zimní údržba cest a Krajská správa silnic. Myslím si, že situaci v jaké se ocitla naše obec v době sněhových kalamit, tu pamatuje málokdo. Nejde ani tak o úklid sněhu v naší obci, který se, až na dílčí výjimky dařilo uklízet. Spíš byl problém dostat se z obce, nebo zpět. Situace na řasnickém kopci byla bohužel katastrofická i v době, kdy se o nějaké kalamitní situaci nedalo mluvit.  Považuji letošní údržbu přístupových cest do naší obce, jako silně nezvládnutou. Již při prvních problémech, byla obcí zaslána na Krajský úřad stížnost na žalostný stav příjezdových cest v zimním období a tím i na celkovou dopravní obslužnost vůbec. Situaci obec řešila i mediální cestou. 3. října je naplánována schůzka s provozním náměstkem ředitele KSSLK ing. Petrem Šénem s nímž budeme údržbu silnic, nejen v zimním období, řešit.

Dotace na odstranění povodňových škod

Obec 21. ledna podala žádost o dotaci na odstranění škod vzniklých při povodni v srpnu roku 2010. Předmětem žádosti je rekonstrukce mostku u Šafaříků a u Sommerů. Součástí žádosti je i rekonstrukce cest poničených při povodni. Požadovaná výše dotace je téměř 10 mil. korun. Uvidíme, zda budeme úspěšní.

Revitalizace toku a rybníku

Na posledním zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno vypracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci na revitalizaci toku nad obcí a rybníku. Smyslem projektu je opět zadržet vodu v krajině a vrátit vodnímu toku přirozenou funkci, o kterou byl připraven násilnou meliorací a z potoku vymizel život. Věřím, že je to správný krok k tomu, aby byl opět plný ryb a raků a rybník byl opět takový, jaký jej pamatujeme před meliorací. Rybník přišel o přirozené přítoky a díky stojaté vodě umírá. Revitalizace bude plnit i protipovodňovou funkci, kdy se voda vylije do luk, zatímco rovným a hlubokým korytem může prudce tekoucí proud vody v obci způsobit značné škody. Povodí Labe v současné době připravuje i projekt na rekonstrukci a opravu vodního koryta ve vsi. Zde je naopak žádoucí, aby koryto bylo dostatečně usměrněné a hluboké tak, aby voda obcí protekla bezpečně a bez způsobení škod.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

Níže najdete plán svozu komunálního, nebezpečného odpadu a separátů. Oproti minulým letům je zde navíc jeden svoz pro velkoobjemový a nebezpečný odpad. Tento svoz je kompenzací svozové firmy AVE, za komplikace způsobené obci při sněhové kalamitě, kdy většinu popelnic museli svážet zaměstnanci obce.

Pavel Novotný, starosta

Mnoho dalších informací si můžete přečíst v Jindřichovických listech, které vycházejí dnes.

Pin It on Pinterest