nmps_erbNOVÉ MĚSTO POD SMRKEM – 9. března 2011, MěÚ Nové Město pod Smrkem, odbor výstavby a životního prostředí Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání Stavba: Umístění vodního zdroje – vrtané studny, na pozemku p. č. 82/2 (zahrada) v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem; http://www.nmps.cz/deska/2011/21/Zahajeni_uzemniho_rizeni_vrtana_studna.pdf

http://www.nmps.cz/deska/2011/21/Priloha_PM.pdf

 

7. března 2011, Český statistický úřad

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.

Rozdělení sčítacích obvodů: http://www.nmps.cz/deska/2011/20/H_1101_0303_564265.pdf

 

Určení sčítacích komisařů a čísel popisných v jednotlivých obvodech http://www.nmps.cz/deska/2011/20/1100_0303_564265_106526_431411.pdf

http://www.nmps.cz/deska/2011/20/1101_0303_564265_106500_431009.pdf

http://www.nmps.cz/deska/2011/20/1101_0303_564265_106518_431005.pdf

http://www.nmps.cz/deska/2011/20/1101_0303_564265_106526_431006.pdf

http://www.nmps.cz/deska/2011/20/1101_0303_564265_106526_431007.pdf

http://www.nmps.cz/deska/2011/20/1101_0303_564265_106526_431008.pdf

http://www.nmps.cz/deska/2011/20/1101_0303_564265_106526_431009.pdf

 

 

7. března 2011, MěÚ Nové Město pod Smrkem, odbor výstavby a životního prostředí Rozhodnutí o dělení pozemků p. č. 906, 907/1, 917/1, 1982/1, 1996/1, 2010/1 a 2024/1 v katastrálním území Nové Město pod Smrkem; http://www.nmps.cz/deska/2011/19/Rozhodnuti_o_deleni_pozemku.pdf

http://www.nmps.cz/deska/2011/19/plan_C20311020313420.pdf

 

3. března 2011, Celní úřad Ústí nad Labem Oznámení o uložení písemnosti, adresát: Jan Kima http://www.nmps.cz/deska/2011/18/Rozhodnuti.pdf

 

4. března 2011

Prodej pozemků na „Okálech“

Občané, kterým byl schválen prodej pozemku v této lokalitě, zde naleznou více informací:

http://www.nmps.cz/clanek.php?clanek=04032011

 

 

1. března 2011

Bezplatná linka sčítání lidu je v provozu sčítání lidu, domů a bytů 2011

Bezplatná linka sčítání lidu 800 87 97 02 je v provozu. Volat můžete každý den až do 20. dubna vždy od 8 do 22 hod. Operátoři Vám poradí se všemi otázkami, které se týkají sčítání lidu. Přes call centrum bude také možné změnit termín druhé návštěvy sčítacího komisaře tak, aby Vám více vyhovoval. Přečtěte si více informací: http://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/bezplatna_linka_scitani_lidu_je_v_provozu

 

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 http://www.nmps.cz/aktuality/2011/oznameni_csu.pdf

 

Rozhlas:

Město Nové Město pod Smrkem žádá majitele volně pobíhajících psů, aby zamezili jejich pobíhání po městě. Volný pohyb psů na veřejném prostranství bez dohledu chovatele, vlastníka či držitele je pohyb opuštěného nebo toulavého zvířete. Je povinností majitele, aby zvíře zajistil, jinak se dopouští přestupku. Upozorňujeme majitele psů, že bude prováděn odchyt volně pobíhajících psů a náklady budou na nich vymáhány.

Pin It on Pinterest