stadionFRÝDLANT – Právě proto muselo už začátkem března dojít k rekonstrukci části chladícího zařízení zimního stadiónu ve Frýdlantě. „Výparníky mohly snadno prorezavět a takový únik čpavku je opravdu vážná věc,“ říká vedoucí technického oddělení majetkoprávního odboru Města Frýdlant Roman Šlejtr.Osazením nové technologie dojde ke snížení množství čpavku v soustavě chlazení o 60 %. S novou technologií by se měla zvýšit účinnost chlazení a snížit spotřeba elektrické energie.Na počátku rekonstrukce bylo provedeno odčerpání čpavku, odsátí jeho par a začala se odstraňovat izolace z porubí a výparníků. V další etapě se musí vybourat okno a kus zdi, aby se výparníky dostaly z prostoru strojovny ven. Pak se demontuje další část stávajícího zařízení a bude se připravovat montáž nové technologie.„Je chvályhodné, že se s rekonstrukcí začalo hned po ukončení bruslařské sezóny. Nebude tak ohrožen začátek sezóny příští. Provoz zimního stadiónu bude levnější a bezpečnější, a tak má tato investice mnohem větší význam než pouze nahradit obstarožní zařízení,“ vypočítává místostarosta Frýdlantu Ing. Petr Beran. Zroj : http://www.mesto-frydlant.cz/

Pin It on Pinterest