603px-detrichov_lb_cz_coaDĚTŘICHOV – Dne 1. dubna 2011 začíná plánovaná uzavírka na silnici I/13 z důvodou opravy mostu zničeného loňskými povodněmi. Proto bude od tohoto dne do 15. července 2011 v obci značně zvýšený pohyb motorových vozidel všech typů odkloněných po objížďce vedoucí centrem naší obce. Žádáme proto obyvatele o shovívavost a zvýšenou opatrnost při pohybu na pozemních komunikacích v obci. Na základě vyjádření starosty obce na posledním zasedání zastupitelstva obce, přibudou ve výše zmíněném období na daném úseku některá omezení, týkající se nejvyšší dovolené rychlosti a zákazu stání a zastavení všech motorových vozidel v centru obce. Dbejte proto daná dopravní značení, jen tak se můžete vyhnout sankcím dopravní police ČR.

Zdroj : http://www.detrichov.net/

Pin It on Pinterest