ern-logoVážené starostky a starostové, v programu Ziel 3/Cíl 3 na podporu česko-saských projektů v současnosti zbývá cca 60 mil.EUR (1,5 miliardy Kč). Řada měst a obcí na české straně by měla zájem požádat o dotaci, avšak k přípravě projektů jim chybí partner ze saské strany. Z tohoto důvodu chce Euroregion Nisa uspořádat představení cca 10-15 projektů a pozvat ze saské části Euroregionu Neisse potencionální partnery. Jestliže tedy máte v městě/obci projektový záměr a tento záměr by podle Vaší představy mohl být přeshraničně zajímavý a podpory schopný a přitom nemáte saského partnera, je právě níže uvedená akce určena pro Vás. Prosím ozvěte si mi zpět, abychom dohodli formu presentace Vašeho záměru.

S pozdravem

Jaroslav Zámečník

ER Nisa

ROADSHOW přeshraničních projektů Cíl 3/Ziel 3 (stav k 28.6.2011).

Hledání partnerství pro česko –saské projekty. Představení budoucích projektových záměrů českých měst a obcí a pomoc ERN při hledání partnerství na saské straně.
Program česko-saské spolupráce Ziel 3/Cíl 3 nabízí v současnosti přibližně 60 mil. EUR na podporu česko-saských projektů. Euroregion Nisa chce pomoci městům a obcím představit jejich budoucí záměry a projekty a pozvat na toto představení i zástupce saských měst o obcí. Takto by se mohlo podařit najít vhodné partnery pro přípravu společných projektů a využít zbývajících 60 mil.EUR.
Místo:  Hrádek nad Nisou, Brána Trojzemí, Horní náměstí
Termín: pondělí 11.7.2011 od 13.00 hodin
Program setkání:
13.00 – příjezd účastníků
13.00 – 14.00 presence + občerstvení + prohlídka výstavy realizovaných  projektů
14.00 – 15.30 program
1. uvítání –   Martin Půta, předseda ERN, starosta města Hrádek nad Nisou
– Manuela Prchalová, Společný technický sekretariát programu Ziel 3, Saská banka
pro výstavbu (SAB), Dresden
2. současný stav a finanční možnosti programu Ziel 3 – Jaroslav Zámečník, ER Nisa
3. Co je možné z programu podporovat (praktické zkušenosti z již schválených projektů)
– Romana Cermanová (projekty životního prostředí)
– Hedvika Zimmermannová (projekty spolupráce měst a obcí)
– Věra Kazderová (projekty hasičské spolupráce, infrastruktury)
4. Představení projektových záměrů českých měst a obcí Euroregionu Nisa
Obec 1 ( 5 minut)
Obec 2 ( 5 minut)
Obec 3 ( 5 minut)
Obec 4 ( 5 minut)
Obec 5 ( 5 minut)
Obec 6 ( 5 minut)
Obec 6 ( 5 minut)
Obec 8 ( 5 minut)
Obec 9 ( 5 minut)
Obec 10 ( 5 minut)
5. Diskuse (dotazy, náměty saských zástupců)
Závěrečné slovo (Martin Půta)
Účastníci:
Cca 60 osob, z toho bude přibližně 15-20 osob ze saské části ERN
Zájemci o představení svého projektu a získání partnera se musí nahlásit do 6.7.2011 na email
j.zamecnik@ern.cz nebo tel. 724 030306.
Jaroslav Zámečník, ER Nisa

Pin It on Pinterest