taboryLiberec 23. srpna 2011: Akci Týdny pohybu hrou 2011 uspořádala již pošestnácté  Katedra tělesné výchovy FP Technické univerzity v Liberci ve spolupráci se sdružením TPH Liberec, krajskou pobočkou Všeobecné zdravotní pojišťovny pro Liberecký kraj a Statutárním městem Liberec. „Šanci hrát si a sportovat mělo v každém ze sedmi prázdninových týdnů více než 200 chlapců a dívek. S posledními návštěvníky příměstského tábora jsme se rozloučili v pátek 26. srpna,“ řekl jeden z hlavních organizátorů akce docent Aleš Suchomel.  Rodiče dětí tak měli v době prázdninových měsíců možnost využít týdenních pobytů k tomu, aby bylo o jejich ratolesti dobře postaráno a trávily volno smysluplně.

„Za šestnáct let prošlo našimi kurzy téměř 18 tisíc dětí,“ upřesnil Aleš Suchomel. Letos jich byl rekordní počet, 1427 dětí ve věku 6 až 15 let. Byli mezi nimi školáci, jejichž rodiče již před lety prošli prvními ročníky prázdninové akce.

„VZP podporuje projekty, které se zaměřují na pohybově neaktivní školáky z Libereckého kraje. Děti s nedostatečně aktivní náplní volného času jsou rizikovou skupinou, a proto jsme dlouhodobě významným partnerem pořadatele,“ uvedl ředitel krajské pobočky VZP pro Liberecký kraj Jiří Benedikt.

Zájem dětí a rodičů o účast na akci Týdny pohybu hrou každoročně roste a kapacita organizátorů je obsazena již před prázdninami.

Stanislav Šetina

specialista marketingu a komunikace

Pin It on Pinterest