Top-News: © CiS SYSTEMS

1. škola mistrů pokračuje druhým ročníkem

Žáci prvního ročníku 1. Jizerskohorské školy mistrů složili v lednu závěrečné zkoušky a můžou nyní v podniku úspěšně prosazovat měřitelnou optimalizaci procesů. Druhý ročník má podpořit další vývoj německého podnikání v Čechách.

1.Jizerskohorská škola mistrů je úspěšná 

O tomto zjevném úspěchu německého podnikání v Čechách se nyní může přesvědčit i další firma NOVUS s.r.o., která zapojila své zaměstnance do 1.Jizerskohorské školy mistrů. Tato škola byla před třemi roky založena v Čechách působícími firmami CiS SYSTEMS s.r.o. a Knorr Bremse s.r.o. po vzoru německého duálního vzdělávání mistrů. Obě firmy působí v severním cípu České republiky v Jizerských horách, a proto byla pojmenována „1.Jizerskohorskou školou mistrů“. K tomuto kroku bylo přistoupeno s ohledem na požadavky průmyslového podnikání, pro které se český vzdělávací systém pomalu mění. Především v českém živnostenském oboru chybí ceněné další vzdělávání, jako je mistrovské vzdělání mistrů.

Proto, abychom intenzivně podpořili kontinuální optimalizaci procesů ve výrobě, rozhodly se obě firmy spolupracovat v této vlastní iniciativě s Technickou univerzitou v Liberci. Škola je dále podporována IHK, Dresden a DTIHK, Praha. Mezitím přináší vzdělání již první ovoce v podnikání.

Účastníkům bylo v dvouletém studijním programu předáno přibližně 80% učebních obsahů, které se sděluje neměckým průmyslovým mistrům, přičemž je vyučována především teoretická část. Stěžejní body vzdělání leží v technickém vzdělání stejně jako ve znalostech vedení kolektivu a organizačních schopnostech. Teoretickou výuku provádí Technická univerzita v Liberci.

„Již od začátku jsme si byli jisti, že toto vzdělání je pro naše spolupracovníky, stejně jako pro náš podnik, důležitým krokem a dobrou investicí pro naši úspěšnou budoucnost“, potvrzují Peter M. Wöllner, jednatel společnosti CiS SYSTEMS s.r.o. a Matthias Sander, Knorr Bremse s.r.o. v Liberci.

Velký úspěch prvního ročníku a vysoká poptávka po průmyslových mistrech v Čechách jsou dostatečnými důvody, proč tento projekt vést dál. Druhý ročník 1.Jizerskohorské školy mistrů odstartoval v říjnu 2011 a je otevřen dalším zájemcům ze stran podniků i žáků.

 

Více se dočtete na: http://evertiq.de/news/10441

 

Pin It on Pinterest