Frýdlant Frýdlantsko Singltrek Jizerské Libverda Hejnice Raspenava FrýdlantskýFERDINANDOV – Již několik týdnů pokračují práce na odstraňování povodňových škod na tělese potoka Velkého Štolpichu na Ferdinandově. Lesy ČR prostřednictvím dodavatelské firmy opravují zborcené břehy a příčné prahy v korytě. Většina těchto prací se provádí systémem rovnaniny obrovských lomových balvanů, které mají vrátit potokům přírodní vzhled od toho vyzděného z poslední velké povodně v padesátých letech minulého století. Je zajímavé, že správce toku Lesy ČR již mají částečně své toky opravené a Povodí Labe na řeku Smědou stále ještě ani nesáhlo. Prohlídka oprav stojí jistě za odpolední procházku.

Pin It on Pinterest