PertolticePERTOLTICEObecní úřad Pertoltice pořádá V. ročník soutěže o nejlepší podobu zahrádky nebo předzahrádky
Soutěž je vyhlášena dnem 4.5.2012. Soutěžní podmínky: Vlastnoruční provedení díla, dodržení tématického pojetí soutěže a s tím související problematiky. Soutěžní příspěvky – fotografie je nutno odevzdat do kanceláře Obecního úřadu v Pertolticích, či odeslat na e-mailovou adresu: obec.pertoltice@volny.cz . A to v termínu – do dne 10. 10. 2012. Všechny došlé příspěvky budou posouzeny a vyhodnoceny porotou, která bude složena ze zástupců občanů naší obce. Úspěšní účastníci budou po zásluze odměněni věcnými cenami. Soutěž se pořádá již pátým rokem. A to ve snaze zapojit co největší počet občanů do dění v obci. Dále je naší snahou podporovat vznik hezkých zákoutí a zlepšení celkového vzhledu naší obce.
Těšíme se na Vaši účast v soutěži! Přejeme mnoho úspěchů!!

Viktor Podmanický

Pin It on Pinterest