HejniceHEJNICE – Jednou z hlavních součástí těchto slavností bude opět i doprovodný kulturní program. Ten bude probíhat po oba dva dny v prostorách samotné akce na travnaté ploše před bývalým Perunem, také v sále místního kina a v přilehlé bazilice Navštívení Panny Marie. Vznikne tak opět místo, kde si návštěvníci budou moci posedět, poslechnout nějakou muziku, podívat se na ohňostroj, zakoupit si památeční suvenýr na letošní výročí, setkat se s jinými lidmi a třeba si dát něco dobrého. Stejně jako v minulém roce se na venkovním velikém krytém pódiu budou střídat různá hudební seskupení s různými žánry pro celou rodinu. V letošním programu je navíc historický výpravný ohňostroj, který se ohlédne do minulosti tohoto poutního místa. Návštěvníci tak budou moci vidět místní hudebníky z blízkého okolí, ale i velmi známá a populární jména. Celý program naleznete na http://www.mestohejnice.cz/cs/kino-kultura/hejnicke-slavnosti/kulturni-program.html .

Zdroj : http://www.mestohejnice.cz

Pin It on Pinterest