Frýdlant Frýdlantsko Singltrek Jizerské Jizerky Hejnice Raspenava FrýdlantskýFRÝDLANT – Od čtvrtku 14. června 2012 až do poloviny listopadu tohoto roku bude spol. Integra stavby a. s. provádět celkovou rekonstrukci mostu ev. č. 290-002 pod zámkem ve Frýdlantě. Ten je na hojně užívané silnici z Frýdlantu směrem na Raspenavu. Původní železobetonová roštová nosná konstrukce na kamenných podpěrách bude nahrazena ocelobetonovou spraženou konstrukcí v hlavním poli a železobetonovou deskou v obou krajních polích. Zcela nová bude i opěra na pravém břehu. Součástí stavby budou také přeložky veřejného osvětlení a nízkého napětí. Stavba si vyžádá úplnou uzavírku provozu. Objízdná trasa bude vedena po silnici I/13 (ul. Fügnerova), II/291 (ul. Novoměstská), III/2909 (Raspenava) a zpět na silnici II/290 (Raspenava – Frýdlant); obousměrně, pro veškerou dopravu. Most nebude průchozí ani pro pěší – těm je k dispozici nově postavená lávka u tenisových kurtů. “Socha Jana Nepomuckého, která je ve vlastnictví města Frýdlant a byla před časem restaurována, bude po celou dobu stavby chráněna bedněním či jiným opláštěním proti mechanickému poškození. To byla naše podmínka,” přidává svou informaci Ing. Věra Sobotová ze státní památkové péče MěÚ Frýdlant.

Foto: Ing. Věra Sobotová
Frýdlant 22/05/2012
Ivana Bucharová, odbor dopravy, tel. 482 464 040

Zdroj : http://www.mesto-frydlant.cz

Pin It on Pinterest