ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV VARUJE – Po přední straně tlakové výše nad Skandinávií k nám proudí chladnější vzduch od severovýchodu. Kvůli pokračujícímu suchému počasí se zvýšilo riziko vzniku a šíření požárů vyvolaných jak přírodními faktory, tak v důsledku založení ohňů. Možné škody a doporučení ke zmírnění následků jevu: Kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, vyhnout se používání přenosných vařičů i jiných zdrojů otevřeného ohně. Oheň rozdělávat jen v zabezpečených ohništích, předem si připravit dostatek hasícího materiálu, nenechávat dohořívající ohniště bez dozoru.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Praha

Více zde: http://pocasi.chmi.cz/index.html/

Pin It on Pinterest