Lázně LibverdaLÁZNĚ LIBVERDA – Od 1. června 2012 přibude v naší obci další místo, kam mohou občané odnášet tříděný odpad z domácností. Kontejnery na tříděný odpad – papír, plasty, sklo, nápojové kartony – budou umístěny při hlavní komunikaci vedoucí nahoru obcí, po levé straně pod restaurací Vzlet.

Zdroj : http://www.laznelibverda.cz/

Pin It on Pinterest