BÍLÝ POTOK POD SMRKEM – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BÍLÝ POTOK POŘÁDÁ DNE 16. 6. 2012 od 9.00 ANTONÍNSKÝ FOTBAL – V. ročník Memoriálu Antonína Polívky. Na tento turnaj se může přihlásit každý, kdo alespoň umí kopnout do míče a včas podá přihlášku a zaplatí startovné. Přihlášku a podrobné propozice si můžete vyzvednout buď osobně u p. Tecla Marka, nebo telefonicky na čísle 607 511 884 a to nejpozději do 13. 6. 2012. Startovné činí 200,- Kč za družstvo. Družstvo tvoří 4+1+3 náhradníci. NETRADIČNÍ DRES PODMÍNKOU!!!!!!! Počet je omezen na max.16 družstev – tak, kdo dřív přijde, ten……….. Po skončení zábava pod širým nebem. K tanci a poslechu hraje DJ Igi + skupina TRIangel. Více: http://www.bily-potok.cz/uredni-deska/?ftshow=380 

Pin It on Pinterest