RaspenavaRASPENAVA – Procesní průvod SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ. Srdečně Vás zveme na procesí, které se uskuteční v neděli 10. června 2012. Program: 08.00 mše svatá ve farním kostele v Raspenavě. Po mši svaté průvod od kostela v Raspenavě po staré poutní cestě do Hejnic. Min 4x procesní zastavení, poslední zastavení na kamenném mostě sv. Jana Nepomuckého v Hejnicích. 11.00 hodin slavnostní Te Deum v bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích.
Pro seniory možnost setkání u posledního zastavení na kamenném mostě v Hejnicích.

Srdečně zvou farníci římskokatolické farnosti Raspenava, Hejnice
a P. Pavel Andrš, administrátor farností.

Pin It on Pinterest