Starostové pro Liberecký kraj

Martin Půta: Nejdříve chci upozornit, že Starostové pro Liberecký kraj nejsou žádnou vyvolenou skupinkou starostů, v tuto chvíli máme podporu více než stovky starostů z našeho kraje. Proto lze chápat slova o vyvolené skupince jen jako závist, protože ČSSD se takovým číslem a podporou pochlubit nemůže.

Starostové pro Liberecký kraj – LIBERECKÝ KRAJ – Liberec 16. 7. 2012
Stanovisko Martina Půty, předsedy hnutí Starostové pro Liberecký kraj, na článek „Starostové pro Liberecký kraj manipulují s veřejností“

(Autor: Martin Sepp, i-noviny, 9. 7. 2012)

http://www.i-noviny.cz/nazor/starostove-pro-liberecky-kraj-manipuluji-s-verejnosti

 Zásadně odmítáme výroky Martina Seppa jako například:

  • „Hnutí vyvolené skupinky Starostové pro Liberecký kraj manipulují s veřejností“
  • „Starostové se snaží za každou cenu rozbít výběrové řízení na desetiletou údržbu silnic v Libereckém kraji“
  • „Starostům je pravděpodobně trnem v oku velikost částky za desetiletou údržbu silnic 2,225 miliardy korun“

„Protože náměstek hejtmana pro dopravu Martin Sepp vůbec nepochopil, o co nám v kauze soutěže na údržbu krajských silnic jde, pokusím se mu k naší dlouhodobé kritice podat ‚jednoduché‘ vysvětlení.“

Nejdříve chci upozornit, že Starostové pro Liberecký kraj nejsou žádnou vyvolenou skupinkou starostů, v tuto chvíli máme podporu více než stovky starostů z našeho kraje.  Proto lze chápat slova o vyvolené skupince jen jako závist, protože ČSSD se takovým číslem a podporou pochlubit nemůže.

Starostové považují za naprosto neférové především to, že s celým výběrovým řízením nebyli krajští zastupitelé předem seznámeni, přestože spadá do působnosti Krajské správy silnic Libereckého kraje a platí se z krajských peněz. Za nestandardní také považuji otevírání obálek s nabídkami v sídle pražské advokátní kanceláře a časovou prodlevu mezi odevzdáním nabídek a jejich otevřením. Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. účinná od 1. 4. 2012 navíc takovou prodlevu neumožňuje, a to právě z důvodu, aby se zamezilo možným manipulacím s nabídkami.

Starostům vadí, že se k celému problému nevedla v krajském zastupitelstvu diskuse. Místo zcela legální a potřebné rozpravy na toto téma je nyní jako argument pro veřejnost tvrzeno, že by byl hazard silnice neopravovat. Současná smlouva přitom platí až do konce března 2013, k situaci, že se bude hazardovat s bezpečností lidí, tedy skutečně nemůže dojít.

Starostové samozřejmě chtějí mít udržované silnice, ale na základě spravedlivého výběrového řízení, které by nebylo účelově zveřejněno pouhý den před začátkem platnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Již tento fakt sám o sobě zakládá důvod se ptát, co za tím spěchem stojí.

Starostové nekritizují částku 2,225 miliardy korun na deset let za údržbu krajských silnic a už vůbec ne princip soutěže. Vadí jim, jak byla soutěž vypsána a komu byla doslova ušita na míru. V této souvislosti je třeba připomenout, proč akciová společnost Silnice LK vznikla, když existuje Krajská správa silnici, která má stejnou náplň práce jako firma nová. Podle mého názoru je jedním z důvodů výrazně horší veřejná kontrola akciové společnosti ze strany krajských zastupitelů a také veřejnosti.

A nyní je potřeba této firmě „zajistit“ na poslední chvíli (nejen podle zákona, ale také před koncem volebního období) práci na dalších deset let.

A pokud někdo manipuluje s veřejností, tak je to právě pan náměstek hejtmana Martin Sepp. Za pomoci slov o hazardování s bezpečností a sjízdností silnic Libereckého kraje se chystá v poněkud zvláštním a netransparentním výběrovém řízení utratit z kapes obyvatel Libereckého kraje více než 2 miliardy korun. Navíc utratit tak, aby kontrola nad veřejnými penězi byla co nejsložitější

Martin Půta
předseda Starostů pro Liberecký kraj, starosta Hrádku nad Nisou, předseda Euroregionu Nisa

Starostové pro Liberecký kraj, Věřím starostům

Pin It on Pinterest