JINDŘICHOVICE POD SMRKEM – Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o. informuje, že ve dnech 22.října 2012 od od 8:00 hod. až 31. října 2012 do 17:00 hod. bude probíhat nepřetržitá výluka železniční trati v úseku Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem na trati č. 039 Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem. 

Důvodem této výlukové akce je souvislá výměna kolejnic mezi zastávkami Řasnice a Hajniště, výměna pražců a výřez porostu ve vyloučeném úseku, oprava žel. mostu mezi zastávkami Frýdlant  v Č. předměstí a Krásný Les bažantnice.. 
Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:  Všechny vlaky budou v uvedené dny a časy ve vyloučených úsecích nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Prvním nahrazeným spojem bude dne 22. 10. 2012 vlak Os 6356 s odjezdem z Frýdlantu v Č. v 7:48 hod., posledním bude dne 31. 10. 2012 vlak Os 6375 s odjezdem z Nového Města p. Smrkem v 16:56 hod.. 

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy: 
Frýdlant v Čechách – místní komunikace před výpravní budovou 
Frýdlant v Čechách předměstí – na křižovatce ulic U Potoka, Kodešova a U Plovárny  
Krásný Les bažantnice – na silnici III/2911 – před/za železničním přejezdem u zastávky 
Krásný Les – na silnici III/2911 – křižovatka u školy 
Řasnice – na křižovatce silnice III/2911 a odbočky k žel. zastávce 
Řasnice zastávka – na silnici III/2915 – na autobusové zastávce “Dolní Řasnice, škola” 
Hajniště – na silnici II/291 – na autobusové zastávce “Nové Město p. Sm. Hajniště, pož.zbroj” 
Nové Město pod Smrkem – místní komunikace před výpravní budovou 
Horní Řasnice – na silnici III/2915 – na autobusové zastávce “Horní Řasnice, křiž.” 
Srbská – na silnici III/2915 – na autobusové zastávce “Jindřichovice p. Smrkem,,skanzen” 
Jindřichovice pod Smrkem – v obci na autobusové zastávce “Jindřichovice pod Smrkem” 

Upozornění
Po dobu výluk nebudou v úsecích s náhradní autobusovou dopravou garantovány služby uvedené v jízdním řádu u jednotlivých vlaků – tzn. “Přeprava cestujících na vozíku” a “Rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol”. Přeprava kočárků je možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu. 

Za případné komplikace způsobené výlukou se předem omlouváme.´

Zdroj: http://www.jindrichovice.cz/

Pin It on Pinterest