V noci 29. července 2013 opět řádila bouřka s přívalovým deštěm v celém výběžku. Kdy během hodiny spadlo značné množství srážek, v Hejnicích a Novém Městě až 87,7 mm za hodinu. To samozřejmě nezůstalo bez následků a vyžádalo si nasazení hasičů z celého výběžku.

V Raspenavě byl evakuován dětský tábor u křížku sedláka Pepka, nedaleko Farské louky, evakuace se účastnily i jednotky z okolí. K tomu probíhalo čerpání vody z objektů.
Ve Frýdlantě jeden muž vyhrožoval skokem do rozvodněné Smědé z lávky u kina. Do vody skutečně skočil. Hasiči se ihned připravili na jeho záchranu s potřebným vybavením jako je člun, suché obleky a lana. Naštěstí voda ho asi 500 metrech zanesla do starého náhonu ze kterého sám poté vylezl. Ve Frýdlantě došlo zaplavení sklepů a utrhlo se také asi 250 metrů břehu Řasnice.
V Hejnicích za mostem u Konga došlo k ucpání kanalizace a k ohrožení budov vodou. Hasiči zde provedli pročištění kanalizace. Dále prováděli protipovodňová opatření a čerpaní vody po celém městě.
V Jindřichovicích pod Smrkem došlo k zaplavení spodní části obce. Spodek obce byl zalit cca. 1 m vody po celé šířce vozovky. Byla prováděna evakuace majetku v garážích, čerpání vody, odstraňování nánosů a další maličkosti.

Podobné události probíhaly po celém Frýdlantsku.

Zdroje internet

 

Pin It on Pinterest

X
X