Sestava 1
Vážení přátelé a milovníci hor, právě vyšlo zářijové číslo měsíčníku Krkonoše – Jizerské hory. V časopise na vás kromě krkonošských témat čekají jizerskohorské strany, na kterých najdete:

* Září – úvodník Marie Matuškové
* Sokoli ve Štolpichu – návrat a zahnízdění vzácných živočichů v Jizerských horách (Jiří Hušek)
* Skanzen v Pertolticích – záchrana lidového domu na Frýdlantsku (Jana Mejzrová)
* Zahrady a parky Jizerských hor (Tereza Vokurková)
* Drobnosti podzimu – fotografie Zdeňka Glasera z Liberce
* Přírodní památka Černá Desná – nově vyhlášené chráněné území na Tanvaldsku – (Jarmila Sýkorová)
* Zajímavosti z měst a obcí, kultura, nové regionální knihy, výstava měsíce apod.

Časopis lze zakoupit v novinových stáncích, cena výtisku je 47 Kč. Zvýhodněné roční předplatné (12 čísel) stojí 492 Kč. Objednávky přijímá a vyřizuje Soňa Sosnová, redakce Krkonoše – Jizerské hory, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí, tel. 499 456 333, ssosnova@krnap.cz, http://krkonose.krnap.cz
Vzhledem k platnosti zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který upravuje pravidla elektronické komunikace, bychom Vás chtěli požádat o informaci v případě, že si nepřejete, abychom Vás v budoucnu obesílali tímto druhem sdělení. Tuto skutečnost nám, prosím, oznamte písemně na naši mailovou adresu.

Adresa redakce pro Jizerské hory:
Pavel D. Vinklát, nakladatelství KNIHY 555, Hrdinů 113/21, 460 12 Liberec-Staré Pavlovice
tel. 777 797 878, e-mail p.vinklat@seznam.cz
Do říjnového čísla připravujeme výsledky fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky s oceněnými snímky, ukázku kronik horolezce a znalce hor Emila Nováka, rostliny našich hor – sleziníky, zprávy ze Správy
CHKO JH a další zajímavosti z měst a obcí v podhůří Jizerských hor.

Příjemné počtení v roce 2013 vám přeje redakce!

Krkonoše Jizerské hory 9/2013
cena: 47 Kč

Pin It on Pinterest