pytle 1

Upozornění pro všechny účastníky pytlového systému třídění odpadů! Nezapomeňte odečíst svou slevu, kterou jste získali za třídění v roce 2013.

Upozorňujeme všechny “třídiče” zapojené do pytlového systému třídění odpadu, aby při placení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za první pololetí roku 2014 nezapomněli odečíst svou slevu. Výši částky pro odečet zjistíte a ověříte na adrese: gabriela.kupcova@mu-frydlant.cz.

Zdroj: Město Frýdlant

 

Pin It on Pinterest