Kácení-Lípa (2)Strom se nachází v trase plánované odlehčovací stoky s kanalizace Frýdlant. Tím nastane nové odlehčení kanalizace z křižovatky ulic Míru a Raisova, které má za cíl zlepšit odtokové poměry kanalizací v době intenzivních srážek z dotčené oblasti. Jedná se o jedno z plánovaných opatření, pro celkové řešení odkanalizování uvedené lokality. Strom bude pokácen do konce března 2014 a bude za něj v lokalitě parku vysazen jiný stejného druhu. Jak kácení, tak výsadba je v režii FVS. 
Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest