Riegrova_socha_na_nam._v_Semilech_medium

Již před pěti lety, v roce 2009, přišlo město Semily s nápadem vytvořit zajímavé pěší okruhy v okolí Semil.

Dva z nich byly realizovány hned v roce následujícím. Jedná se o žlutou stopu „Ze Semil až na Moravu“, jež je dokonce bezbariérová a modrou stopu „Na rozhlednu Járy Cimrmana“.

Nyní k nim přibyla trasa označená zelenou stopou, která nás povede „Za nevšedními rozhledy,“ prozradila místostarostka Semil a krajská zastupitelka Lena Mlejnková.

Obě původní trasy nás vedly po nejkrásnějších koutech Semil i okolí a stále více si získávají oblibu turistů i místních občanů. Motivací tak bylo vytvoření další pěší trasy, tentokrát na druhém břehu Jizery a nabídnout tak „Nevšední rozhledy“ na Semily i vzdálenější Krkonoše. Z rozpočtu města Semily bylo v roce 2013 vyčleněno 100.000,- Kč na výrobu piknikových míst a jejich usazení na nově zřizovanou pěší stezku.

Zelená šlápota směřuje od Turistického informačního centra kolem venkovní expozice „Cesta do pravěku“, Sboru Dr. Karla Farského, Lhoteckou ulicí na Kopaniny, Rovné – čedičové jezírko až k farmě Lánských, kde nabízí možnost posezení s výhledem na Semily a na dohled nedalekou oboru daňků a jelenů. Cestou se můžete zastavit v Klinkovicích v Hospůdce U Blažků, kde je možnost dalšího občerstvení.

„Mapky, fotografie a popisy jednotlivých tras včetně zajímavostí byly shrnuty a vydány v novém letáčku nazvaném Semilské šlápoty,“ doplnila místostarostka s tím, že  výchozí místo všech výletních okruhů je u Turistického informačního centra v Semilech.

Trasy se dají podle ní libovolně prodlužovat a zkracovat podle fyzických a časových možností cestovatelů s návazností na již stávající sítě turistických cest KČT.

Po stopách Járy Cimrmana

Semily

Radnice – Jílovecká ulice – Koštofrank – Nouzov (rozhledna Járy Cimrmana) – restaurace U Havrdů – Semily

Typ trasy středně náročná
Časová náročnost 1-2 hodiny
Délka trasy 7,5 km
Výchozí bod Radnice (modrá)
Nouzov leží pod vrchem Strážník, dříve se nazýval také Strahov, kde mívali Semiláci chudá políčka již v 17. století. První dvě chalupy zde byly postaveny v letech 1736 a 1738. Velký stavební rozvoj zažil Nouzov v první polovině 19. století. Roku 1927 byl postaven pomník padlých v první světové válce. V květnu 1933 byla sloužena první poutní mše v nové kapličce na Nouzově, vybudované ke cti Panny Marie na místě sešlé kaple. Oblíbeným cílem výletů je od roku 2005 nekuřácká restaurace U kapličky.

Trasa začíná u radnice města, od které se vydáme dolů Koštofranskou ulicí po modré značce kolem pramene sv. Václava, od nějž stoupáme na Koštofrank, na kterém po pravé straně mineme kostel sv. Jana Křtitele z roku 1723. Zhruba po jednom kilometru dojdeme přes Zákoutí ke kapličce „Na hlínách“, která byla vybudovaná v 19 století. Od ní vystoupáme až na Nouzov, kde odbočíme vpravo (z odbočky značeno zelenou šipkou) na „nejnižší rozhlednu Járy Cimrmana“ ze které se nám naskýtá široký pohled jak na město Semily, Ještědsko-kozákovský hřbet, tak i na Krkonoše. Poté se vrátíme zpět na silnici a pokračujeme směrem k restauraci U kapličky, odkud sejdeme na lesní cestu, která nás svede do Cihlářské ulice, po které dojdeme zpět do Semil na Komenského náměstí.

Zajímavosti na trase

Roubené chalupy v Jílovecké ulici
Jednou ze semilských ulic, kde dřevěné chalupy ještě před několika desítkami let převažovaly, je Jílovecká ulice. Do současnosti se dochovaly jen tři chalupy, které tvoří malý pozoruhodný areál, připomínající původní zástavbu města. Pocházející z přelomu 19. a 20. století a obývali je drobní řemeslníci, dělníci a domkaři. Všechny tři domy pojizerského typu mají mimořádnou hodnotu pro svou neporušenost v celku i v detailech, proto byly vyhlášeny za kulturní památku.

Kostel sv. Jana Křtitele
Na návrší Koštofrank nad městečkem Semily, snad na místě středověké tvrze, si na konci 16. století postavila dřevěný kostelík sv. Jana Křtitele katolická menšina. Dodnes se z něj zachoval zvon s letopočtem 1590, visí však ve věži farního kostela. V roce 1723 byl položen základní kámen nového kamenného kostela, po čtyřech letech vysvěceného.

Pramen svatého Václava
Pod Koštofrankem se nachází pramen svatého Václava. Silný pramen objevili už v roce 1793, kamenná studna však byla zřízena až roku 1857 a její úprava završena postavením schodiště a sochy svatého Václava (1895).

Rozhledna Járy Cimrmany
Zajímavostí Nouzova je „nejnižší rozhledna Járy Cimrmana“, která poskytuje rozhled do dalekého okolí.

Ze Semil až na Moravu

Semily

Radnice – Bítouchov – Morava – Kapitál – Masarykova vyhlídka – Cimbál – „Křemílek“ – „14 pomocníků“ – Semily

Typ trasy bezbariérová
Časová náročnost 2-3 hodiny
Délka trasy 10 km
Výchozí bod Radnice (žlutá)
První zmínka o Bítouchově pochází z roku 1461. Obec patřila do roku 1547 k rohozeckému panství, později k Semilům. V polovině 17. století zabrala vrchnost grunty bítouchovských poddaných a zřídila zde poplužní dvůr, kde chovala 50 kusů krav a 50 jalovic. Příčinou rychlého růstu počtu obyvatel koncem 19. století byl rozmach textilního průmyslu. V dalších letech se Bítouchov pomalu vylidňoval, až došlo roku 1964 k jeho připojení k Semilům.
Důležitými pamětihodnostmi jsou pomník padlých (1924) a zvonice (1812), rázovitá památka lidového stavitelství.

Trasa začíná u radnice města, od které se vydáme dolů Husovou ulicí po žluté značce kolem sousoší Antala Staška a Ivana Olbrachta. Asi po dvou kilometrech dojdeme do místní části Bítouchov se zvonicí z roku 1812, která je cennou památkou podkrkonošského lidového stavitelství. Zhruba po 200 metrech můžeme sejít k restauraci U Kynčlů a dále pokračovat kolem čističky k Riegrově stezce, před kterou je umístěno piknikové místo. Trasa jinak pokračuje dále po silnici, odkud stoupáme přes Moravu na Janeček a následně nás cesta dovede přes Kapitál až k Masarykově vyhlídce. Od ní pokračujeme o 100 m dále k Sejkorské kapličce, od které se nám otvírá krásný pohled na Krkonoše. Z Cimbálu poté pokračujeme kolem bývalé restaurace „U Křemílka“, kde ze silnice odbočíme vpravo na kamenitou cestu. Dále jdeme cca 1 km a na konci cesty přejdeme silnici ke kapličce U Čtrnácti pomocníků. Z hlavní silnice odbočíme vlevo na vedlejší, kde po pravé straně míjíme budovou policie. Pokračujeme směrem ke Gymnáziu Ivana Olbrachta, pod kterým přejdeme silnici a dále sejdeme parkem zpět do centra města.

Zajímavosti na trase

Bítouchovská zvonička
Zvonička s bání krytou šindelem z roku 1812 stojí v Bítouchově ve stráni nad silnicí. Byla rekonstruována v roce 1996.

Masarykova vyhlídka
Je nejvyšším bodem Bítouchova (497 m n.m.). V roce 1925 ji upravil a pojmenoval Klub českých turistů v Semilech na počest prezidentovy návštěvy v roce 1922. Po úpravách prostranství, zřízení skalky z přírodních kamenů s pamětní deskou a rozmístění laviček byla tato vyhlídka v roce 1925 zpřístupněna. Dnes se již vyhlídkové místo nemůže pyšnit otevřenými rozhledy na Krkonoše, přesto však slouží jako cíl vycházek a výletů s pohledem na Kozákov.

Sejkorská kaplička
Nedaleko Masarykovy vyhlídky, na hranici katastrů Semil a Bozkova, stojí barokní výklenková kaplička Panny Marie Bolestné. Kaplička se zvonicí a oltářem se sousoším Piety pochází z roku 1693. Ve starých mapách bylo toto místo označováno Na sejkoří (sejk znamená cíp), což mohlo být i původem jména kapličky.

Kaplička U Čtrnácti pomocníků
Těsně u silnice Semily-Vysoké nad Jizerou stojí kaplička, zasvěcená čtrnácti svatým pomocníkům v nouzi. Jsou vyobrazeni na její stěně: Achatius, Barbora, Blažej, Cyriak, Diviš, Erasmus, Eustach, Jiljí, Jiří, Kateřina Alexandrijská, Kryštof, Markéta, Pantaleon a Vít. Malba je bohužel značně poškozena. U kapličky jsou čtyři památné stromy – lípy srdčité, staré 150 let.

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest