Pertoltice_po_rekonstrukci_medium

V letošním roce poprvé uspořádalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska soutěž o památku roku. Ve čtrnácti krajích České republiky členové sdružení vybírali ze zaslaných přihlášek stavbu, která v jejich kraji nejlépe naplňuje kritéria vzorné památkové obnovy.

Kromě usedlosti bratří Stanislava a Bronislava Nykrýnových v Pertolticích u Frýdlantu se do soutěže o nejlépe opravenou památku zapojilo dalších osm soutěžících. Složení bylo velmi pestré: hostinec v Bozkově u Semil, sloup Nejsvětější trojice v České Lípě, kaple sv. Antonína v Heřmanicích v Podještědí, boží muka ve Lvové a morový sloup v Jablonném v Podještědí, bývalé lázně v Liberci a dům U Bažanta spolu s křížem s korpusem Krista, oboje z Turnova.

Členové sdružení, kterými jsou zástupci samosprávy měst, v nichž se nachází památková zóna, se shodli na nutnosti rozdělit napříště přihlášené do více kategorií. Zápolení se totiž účastnily těžko souměřitelné stavby a především rozsahy oprav. Vedle drobných restaurátorských zásahů komise posuzovala celkové rekonstrukce.

Proč právě Pertoltice? Hodnotitelé se přiklonili k doporučení poradních institucí soutěže, Národního památkového ústavu, Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje, a Ústavu územního rozvoje v Brně. Ti v nezávisle dosažené shodě doporučili k postupu do celostátního finále právě usedlost čp. 198 v Pertolticích u Frýdlantu.

„Majitelé koupili dům v roce 2010, a od té doby na něm odvedli pořádný kus práce. Od počátku s námi velmi úzce spolupracovali, objekt nechali prohlásit kulturní památkou, studentka ústecké univerzity provedla jeho průzkum jako svou bakalářskou práci. Pertoltice jsou dobrý příklad toho, že méně peněz je pro kvalitní opravu památky často více,“ konstatoval Petr Freiwillig z libereckého pracoviště NPÚ.

„V Pertolticích se vloni také například uskutečnilo závěrečné setkání projektu Společně pro zachování podstávkových domů a pečení chleba v tradiční chlebové peci,“ připomněla krajská radní pro regionální rozvoj a evropské projekty Ivana Hujerová.

 Pro návštěvníky skanzenu

Ve skanzenu je zpřístupněno hrázděné stavení z přelomu 18. a 19. století – dle nejstaršího doloženého majitele Haslerův dům – v Dolních Pertolticích u Frýdlantu. Součástí je expozice skanzenového typu. Za probíhajících oprav je od poloviny roku 2013 zpřístupněna vesnická kovárna z roku 1893. V objektu je umístěna dílna kováře a podkováře z přelomu 19. a 20. století. V obytné části domu je umístěna expozice praní a dále vybavení domácnosti z období 30. až 50. let 20. století.  Otevřeno od dubna do října Pá – Ne od 9.00 do 16.00, mimo tento termín po telefonické dohodě.
Více viz: http://www.lidovestavby.info/

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest