Opuscard__Ireny_Neradove_z_N._Boru_s_cislem_200_000_medium

Koordinátor veřejné dopravy KORID LK, spol. s r.o. provedl první analýzy roku 2013 ve srovnání s rokem 2012 a 2011.

Vychází přitom z dat zúčtovacího centra IDOL, které funguje právě od roku 2011 a zpracovává data ze všech módů veřejné dopravy – městské hromadné dopravy i příměstské autobusové a vlakové dopravy.

Z dat vyplývá, že i v roce 2013 pokračoval vzestupný trend v dvou hlavních sledovaných kritériích – počtu cestujících a objemu tržeb z jízdného“ uvedl Vladimír Mastník, radní pro dopravu. „Na rozdíl od obecného trendu poklesu zájmu občanů o veřejnou dopravu registrujeme v Libereckém kraji stále stoupající zájem.“

Svůj podíl na atraktivitě veřejné dopravy má i integrovaný tarif IDOL a karta Opuscard, která umožňuje využívat všechny výhody tarifu.

„Rok 2013 byl v tomto směru zlomem, poprvé je počet elektronicky hrazených plateb vyšší než jízdné hrazené hotovostí. Zjevně si pravidelní cestující uvědomili výhody elektronické jízdenky a úsporu, kterou tím získají“ sdělil Jiří Hruboň, ředitel společnosti KORID LK.

Paradoxně tak sice snižují absolutní výši tržeb i přes mírné zvýšení cen tarifu a mírně zvýšený počet jízd, na druhou stranu integrovaný systém IDOL byl postaven právě pro zvýšení atraktivity veřejné dopravy a pozitivní ekologické i sociální důsledky z tohoto trendu jsou zřejmé,“ dodal.

Vladimír Mastník zmínil ještě jednu exkluzívní položku tarifu IDOL – často diskutovaný Senior Pas zavedený již na konci roku 2011. Podmínkou k jeho zakoupení je splnění věku 70 let, kupón s tímto ročním tarifem je nahráván na Opuscard s fotografií. Jeho cena pro rok 2014 je 500 Kč a umožňuje neomezené jízdy veřejnou dopravou po celém Libereckém kraji (včetně městské hromadné dopravy) s výjimkou rychlíků a některých komerčních autobusových spojů.

Produkt využívalo v roce 2013 okolo 7 tisíc občanů a byl velmi oblíbený – průměrně se na něj každý svezl 10 krát do měsíce.

Senior Pas, který je ojedinělým produktem pro tento věkový segment v rámci ČR a je výraznou sociální službou Libereckého kraje pro stále aktivnější seniory,“ zdůraznil radní.

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest