2014181553267699

TURNOV

Pomyslně vše odstartovala předloňská výstava na téma historie horolezectví v Muzeu Českého ráje. Patřila v posledních letech k nejúspěšnějším. Právě tehdy se opět po delší době začalo zase více hovořit o vzniku specializovaného muzea horolezectví, které, kupodivu, v České republice zatím stále chybí.

„Prakticky jsme si na ní ověřili, jak je téma historie i současnosti horolezectví stále živé. Není se co divit, vždyť Český ráj je kolébkou českého horolezectví,“ uvedla ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová.

„Naší snaze zřídit toto muzeum právě v Turnově je velmi příznivě nakloněn náš zřizovatel – Liberecký kraj. Ten zahrnul vybudování horolezecké expozice v turnovském muzeu mezi své prioritní akce. V tuto chvíli jsou vypracovány tři architektonické studie na stavební úpravy interiéru plánované expozice – podoby budoucí expozice. Probíhají jednání, jejichž cílem je vybrat studii, která se bude dále rozvíjet,“ přiblížila Vladimíra Jakouběová.

Ta by měla být letos rozpracována a dokončena v podobě kompletního architektonického a stavebního projektu, bez něhož se nelze přihlásit do žádného výběrového řízení. Muzeum proto v tomto roce vyvine intenzivní snahu zajistit pro zpracování projektu dostatečnou podporu zřizovatele – Libereckého kraje.

Jako velmi pozitivní skutečnost, která může vést ke konečnému úspěchu v podobě horolezeckého muzea, je zahraniční partner. Je zde předběžná dohoda s městem Hohnstein, které chystá podobnou horolezeckou expozici. Hohnstein patří k důležitým místům saského pískovcového lezectví, odkud se první lezci vydávali právě do Českého ráje, takže spolupráce by to byla nanejvýš symbolická. „Jsme rádi, že spojení našich dvou měst není jen uměle vytvořená konstrukce pro získání dotací, ale že stojí na smysluplném základu,“ uvedla Alžběta Kulíšková, která se společně s historikem muzea Davidem Markem podílela již na tvorbě předloňské horolezecké výstavy. Turnovské muzeum a Hohnstein budou pravděpodobně společně žádat o dotaci na vybudování obou expozic v rámci dotačních titulů Evropské unie založených na přeshraniční (příhraniční) spolupráci. Dotační tituly mají být vypsány v nejbližší době. Proto je na české straně žádoucí urychlit dokončení příslušných dokumentů. Co se týká vlastního umístění, podle ředitelky Jakouběové byla opuštěna myšlenka využít sousední budovu, navazující na muzeum v turnovské Skálově ulici. „Tato varianta se ukázala jako obtížně proveditelná. Velmi těžko bychom prostory v sousedním domě napojovali na vlastní muzeum tak, aby tam nemusel být samostatný vstup,“ vysvětlila ředitelka muzea. Horolezecká expozice vznikne v současné galerii a v navazujících venkovních prostorách. Místo „u Sasíků“ bude nad sedadly přehrazeno mobilní stěnou, současná jednolitá plocha galerie dozná stavebních úprav. Bude také využit prostor dvoru za galerií směrem do parku. Celý prostor expozice je řešen jako bezbariérový.

Co zatím není mnoho vidět a veřejně se o tom nehovoří, je intenzivní fáze přípravy budoucí expozice. Tady stále platí výzva z již předešlé výstavy, určená hlavně pamětníkům i současným lezcům. „Je nutné si uvědomit, že materiál a informace dokumentující horolezectví v Českém ráji nejsou pro širokou veřejnost dostupné, sdílí si jej horolezci jen mezi sebou. Muzeum by se proto rádo stalo veřejným zprostředkovatelem a zaručilo tak informační kontinuitu pro budoucí generace. Naším cílem je vybudovat dvě spolu související, ale zároveň odlišné věci. Jednak vlastní expozici, která bude široké veřejnosti místních i turistů představovat svět pískovcového lezení a jeho historii, a také muzejní sbírku horolezeckých písemných i trojrozměrných předmětů, která bude v muzeu uložena k dispozici odborné i laické veřejnosti,“ vysvětluje historik muzea David Marek.

Získaný soubor materiálů bude uložen v muzeu jako muzejní sbírka chráněná zákonem. „Jde o to, zajistit udržitelnost vzpomínek a předmětů ve veřejné instituci v horizontu desetiletí a staletí. Málokdo chápe, že ne všechno, co se do muzea dostane, splní svou funkci, jen když bude vystaveno. Naopak, teprve bohatá, rozsáhlá a ucelená sbírka zajistí zdroj informací nejen pro budoucí generace, ale i pro současné badatele a nadšence, kteří neustále narážejí na to, že teoretické horolezectví a jeho historii nemají kde studovat,“ doplňuje Alžběta Kulíšková.

„Modernizace expozic turnovského muzea a vznik samostatné expozice o historii horolezectví byly již ve volebním programu Starostů pro Liberecký kraj, naše podpora tomuto záměru proto trvá i nadále,“ uvádí Hana Maierová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje. „V loňském roce jsme se dohodli, že v přípravách se bude pokračovat, a tak kromě původní studie úprav vznikají ještě další dvě, aby bylo z čeho vybírat. Záměr projednala i rada Libereckého kraje,“ shrnula náměstkyně hejtmana.

Podle ní v tuto dobu nejsou známy mantinely a ani objemy finančních prostředků z dotačních titulů Evropské unie v příštím plánovacím období. Proto by v roce 2014 měla být expozice horolezectví rámcově připravena a vydiskutována a až se objeví konkrétní možnosti, nebude už problém dotáhnout projekty rychle ke stavebnímu povolení. „Realizace horolezeckého muzea v Turnově by potom přicházela v úvahu v letech 2015 a 2016. Z mého pohledu náměstkyně pro kulturu je to i dobře, protože letos budou v rámci kraje dokončeny některé investiční akce, které odčerpají velké množství peněz, a ve zmíněných letech již bude prostředků k dispozici opět víc. Věřím, že se specializovaného muzea v kolébce českého horolezectví skutečně dočkáme,“ uzavřela Hana Maierová.

„Město Turnov podporuje vznik horolezeckého muzea a také proto je partnerem města Hohnstein, který má obdobný záměr. S panem starostou a jeho týmem jsme se potkali vloni v létě. Fenomén horolezectví má v Turnově přirozenou tradici a bylo by příjemné na ni navázat i pěknou, moderní, interaktivní expozicí, možná i moderní lezeckou stěnou. Snad se vše podaří po nastartování nových grantových projektů EU v roce 2016. Město by tak získalo další turistickou zajímavost,“ připojil k tématu starosta Turnova Tomáš Hocke. Podle některých informací Expozice lyžování a horolezectví v Jizerských horách má vzniknout v Janově nad Nisou.

Zdroj: Regiony24.cz

Pin It on Pinterest