untitled

LIBERECKO – Po více jak rok a půl trvajícího rozsáhlého prověřování se kriminalistům podařilo odhalit několik desítek fingovaných pojistných událostí v Libereckém kraji, které se týkaly škod na majetku.

Libereckým kriminalistům z Oddělení hospodářské kriminality se v těchto dnech podařilo rozkrýt rozsáhlou sérii pojistných podvodů, do kterých byli zapleteni pracovníci jedné liberecké společnosti působící v odvětví pojišťovnictví, jejich klienti a také jeden bývalý pracovník uvedené společnosti.
Prvním důležitým impulsem bylo trestní oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pojistný podvod, které podala v polovině srpna roku 2012 jedna liberecká společnost působící v odvětví pojišťovnictví. To v sobě skrývalo počátek rozsáhlého policejního vyšetřování, které postupem času odkrylo několik desítek podezřelých pojistných událostí. Těch se měl dopustit jeden z bývalých pracovníků společnosti, stávající pracovníci společnosti a klienti této společnosti.
Uvedená trestná činnost spočívala v dokumentaci a nahlašování fingovaných pojistných událostí týkajících se škod na majetku, případně v navyšování škody u reálných škodních událostí. Trestná činnost byla páchána systematicky a cíleně. Motivací k tomuto jednání byl pro bývalého zaměstnance společnosti neoprávněný zisk části vyplaceného pojistného plnění, které inkasoval jako odměnu za úspěšnou likvidaci nahlášených pojistných událostí a následné vyplacení pojistného plnění k nahlášeným pojistným událostem. Pro páchání trestné činnosti využíval znalosti kontrolních mechanismů společnosti, znalosti způsobu dokumentace a likvidace pojistných událostí, osobních vazeb na řadu zaměstnanců, kteří se na nestandardní dokumentaci a likvidaci některých pojistných událostí také podíleli. Tímto způsobem pak ovlivňoval průběh dokumentace a likvidace pojistných událostí, na jejichž „bezproblémové“ likvidaci měl zájem a jejichž likvidaci chtěl ovlivnit.
Na základě provedeného prověřování pak kriminalisté přistoupili k samotné realizaci případu. Dne 18. února 2014 provedli kriminalisté zadržení tří podezřelých osob – zaměstnanců společnosti a jejich dceřiné společnosti na jejich pracovišti v Liberci, a také zadržení bývalého pracovníka společnosti v místě jeho bydliště. Třem z nich bylo sděleno obvinění z trestného činu pojistný podvod, u bývalého zaměstnance byl dán podnět k návrhu na vzetí do vazby, který Okresní soud v Liberci akceptoval.
Zadržený bývalý pracovník se trestné činnosti dopouštěl nejprve jako zaměstnanec společnosti, ale páchal ji i nadále po svém propuštění prostřednictvím svých osobních vazeb a kontaktů na zaměstnance společnosti, kdy dva z nich byli policejním orgánem také obviněni.
Jednání obviněných bylo s to způsobit společnosti škodu do desítky miliónů korun, která byla z části vyplacena a z části  nevyplacena.
Prověřování uvedené trestné činnosti a odhalení jejích pachatelů bylo realizováno pracovníky Oddělení hospodářské kriminality Územního odboru Liberec za úzké součinnosti s Generálním ředitelstvím poškozené společnosti, kdy se jim touto součinností podařilo uchránit hodnoty do výše pěti miliónu korun na nevyplaceném pojistném plnění.
Obviněným nyní hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.
Podle hospodářských kriminalistů se svým rozsahem jedná o jeden z větších případů, který se jim podařilo za poslední dobu na Liberecku objasnit. Rozkrývání  tohoto typu trestné činnosti bývá z hlediska objasnění poměrně obtížné. Práce kriminalistů byla v tomto případě “mravenčí”, kdy odvedli velice kvalitní práci. Kriminalisté podalil nadstandardní výkon, neboť vedle tohoto rozsáhlého případu řešili v danou dobu i mnoho dalších ne vždy jednoduchých případů.
V prověřování  trestné činnosti budou kriminalisté i nadále pokračovat, a to  analyzováním zajištěného materiálu a jeho vyhodnocením. Kriminalisté předpokládají, že počet obviněných není konečný.

Pin It on Pinterest