fbpx

Krizovatka_Mladeznicka_medium

Liberecký kraj zahájil již v loňském roce stavbu „Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České Mládeže – II. etapa“ v Liberci financovanou z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

V loňském roce byly realizovány přeložky inženýrských sítí, které byly postaveny za provozu. „Cílem projektu je modernizace silničního úseku, který zkvalitní dopravní obslužnost regionu a zároveň zvýší bezpečnost provozu v této lokalitě,“ řekl krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník s tím, že hlavní stavební práce na okružní křižovatce a na rekonstrukci mostu, jsou naplánovány na letošní rok, přesněji začnou 13. března, uzavírky budou platit od 17. března.

Předběžné termíny dopravních omezení v letošním roce jsou následující:

Postup výstavby okružní křižovatky na ul. České Mládeže a rekonstrukce mostu přes silnici I/35 a s tím související dopravní opatření, uzavírky a objízdné trasy pro dopravu  OK České Mládeže:

  1. Od 17. 3. 2014 uzavřen chodník na mostě přes I/35 a krajní pruh vozovky pro montáž konstrukce lávky. Pěší provoz převeden na druhou stranu mostu.
  2. Od 20. 3. 2014 do 15. 6. 2014 úplná uzavírka mostu přes silnici I/35,  zachovány dva dopravní pruhy ve směru od silnice I/35 nájezdovou rampou na ulici Č. Mládeže ve směru na Ještěd i zpět. Zahájena oprava mostu, frézování vozovky, přeložky kabelů.
  3. Od 16. 6. 2014 do 31. 7. 2014 obnoven provoz na mostě přes I/35, uzavřena nájezdová rampa ze silnice I/35. Doprava bude vedena po již dokončené části OK Č. Mládeže směrem na Ještěd a zpět. V místě propojení na ulici Č. Mládeže u KSSLK bude v nezbytném případě veden provoz střídavě jedním pruhem se světelnou signalizací.
  4. Po celou dobu prací bude zajištěn příjezd k čerpací stanici  PHM a do areálu ČSAD.
  5. Úpravy zahrnují i veškeré přeložky stávajících inženýrských sítí, přestavbu parkoviště a vrátnice ČSAD, rekonstrukci chodníků a doplnění zeleně. Rekonstrukce mostu I/35.

Stručný popis stavby

Projekt řeší vybudování nové okružní křižovatky a rekonstrukci stávajícího dvoupolového mostu ev.č. 2784-3 přes silnici I/35. Jedná se o dispoziční a výškovou přestavbu větví stávající mimoúrovňové křižovatky silnice I/35 a ulice České mládeže. Stávající větev křižovatky je napojena na ul. České Mládeže stykovou křižovatkou tvaru T, která vzhledem ke své poloze, tvaru, rozhledovým poměrům, odsazení vjezdu do areálu ČSAD a intenzitě dopravy je nevyhovující, a proto se na ní tvoří kolony aut zasahující až na silnici I/35.

Náklady

Stavba je financovaná z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.  Financování projektu: dotace projektu je ve výši 92,5% + 7,5% podíl žadatele.  Stavební náklady na tuto stavbu činí 38,540 mil. Kč a celkové náklady na celý projekt jsou ve výši 41.970 mil. Kč.

Dodavatel

Na základě výběrového řízení byla vybrána firma EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec a stavba byla zahájena dne 9. 8.2013 předáním staveniště. Práce budou ukončeny v průběhu měsíce srpna 2014.

Samotné práce byly zahájeny přípravou území: kácením stromů, realizováním přeložek inženýrských sítí, demolicí stávající vrátnice a výstavbou nové vrátnice.

Od 13. 3. 2014 se naplno rozjede realizace okružní křižovatky a rekonstrukce mostu.

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close