V_sidle_kraje_se_uskutecnila_konference_o_asistentech_pedagoga_pro_zaky_se_socialnim_znevyhodnenim__medium

Konference na téma „Asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním – jejich role při posilování inkluzivity vzdělávacího systému“ se uskutečnila minulý týden v sídle Libereckého kraje. Krajský úřad LK ji uspořádal ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky.

Na konferenci vystoupili krajský radní pro oblast sociálních věcí Petr Tulpa, ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček, koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců Václav Strouhal a Michaela Vencová z odboru vzdělávání ministerstva školství a další.„Asistenti pedagoga pomáhají vyrovnávat a odstraňovat handicapy dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, a udržet je tak v běžných školách. Jsou k dispozici učiteli přímo ve výuce, individuálně se věnují dětem, které mají speciální vzdělávací potřeby, či na sebe mohou přebírat některé povinnosti učitele, aby se dětem mohl individuálně věnovat on,“ doplnil radní Petr Tulpa s tím, že děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy i děti sociálně znevýhodněné, se tak mohou vzdělávat v jedné třídě společně s ostatními.
Konference se zúčastnilo přibližně 100 zástupců odborné veřejnosti. Ti se shodli na námětech pro další společnou práci – ve formě výměny zkušeností mezi asistenty pedagoga a pedagogy v Libereckém kraji i na každoroční konferenci na toto téma, která by mapovala vývoj situace využití asistentů pedagoga v hlavním vzdělávacím proudu.

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest