Vystava_v_KVK_medium

Samé komplimenty a chvála účastníků vernisáže výstavy Litevská novinářská fotografie zněly na adresu  litevského velvyslance J.E. Aurimase Taurantase a  honorární konzula v Liberci  Sauliuse Bazevičiuse, kteří se zasloužili o v Liberci dloiuho neviděnou fotografickou výstavu.

V Krajské vědecké knihovně v Liberci  se totiž představuje výstava sestavena z fotografií vybraných v každoroční soutěži o nejlepší litevskou novinářskou fotografii.

Vernisáže, kterou zahájila ředitelka KVK Blanka Konvalinková,  se zúčastnili kromě mnoha jiných místopředeseda Senátu ČR Přemysl Sobotka, za Liberecký kraj  náměstkyně hejtmana   Hana Maierová a  za město Liberec náměstci primátorky . Jiří Šolc a Jiří Rutkovský.

Tato soutěž se v Litvě koná již od roku 2000. Podle slov jejího organizátora Jonase Staselise, prezidenta Klubu litevských fotožurnalistů, se tato soutěž stala tradiční a významnou pro rozvoj litevské novinářské fotografie.

„Přibližuje lidem vizuální umění a doslova vyzývá všechny, aby si vyzkoušeli své tvůrčí síly,“ říká Staselis.

„Nedávno jsem navštívila pobaltské země  a nyní prostřednictvím fotografíí jako bych se tam vrátila,“ zavzpomínala v úvodním slově Hana Maierová.

Do soutěže, jejíž vítězné fotografie lze nyní shlédnout, zaslalo své fotografie 143 autorů. Komise obdržela přes pět tisíc prací. V rámci výstavy jsou fotografie rozdělené podle kategorií, na základě kterých autoři zaslali své fotografie do soutěže, a to Události, Život, Portrét, Diplomacie, Kultura, Zábava, Sport, Armáda, Příroda a její ochrana, Glamour a Reportáž. Organizátoři soutěže nedávno iniciovali vznik nové kategorie s názvem Evropský rok, nesoucím podtitul Rok aktivního života seniorů a solidarity mezi generacemi.

Soutěž Litevská novinářská fotografie je pořádána neziskovou organizací Klub litevských fotožurnalistů, sdružující přes padesát litevských profesionálních fotožurnalistů. Dále je soutěž otevřená všem fotografům, kteří pracují v litevském tisku či s ním dlouhodobě externě spolupracují.

Litevské velvyslanectví v České republice přivezlo ve spolupráci s Klubem litevských fotožurnalistů tuto výstavu, jež putovala po litevských městech a obcích, do České republiky a po úspěšné výstavě v Brně se stává další zastávkou město Liberec.

„Věříme, že okamžiky zachycené na vystavených fotografiích přispějí k hlubší obeznámenosti obyvatel Česka s Litvou, jednou z pobaltských zemí, jež v minulém roce předsedala Evropskému parlamentu,“ zve k návštěvě  honorární konzul  Saulius Bazevičius.

Výstava potrvá do 29. března.

Honorární konzulát Litevské republiky sídlí od 5. listopadu v Nitranské ulici v Liberci a jeho působnost je velmi široká. Zahrnuje Liberecký, Ústecký, Královehradecký a Pardubický kraj. V případě potřeby ale může zasáhnout i na další oblasti. Hlavním úkolem honorárního konzula je především zintenzivnit mezistátní spolupráci a vzájemné aktivity v regionu, který je z pohledu Litevců zajímavý z hlediska cestovního ruchu, kultury i byznysu.

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest