Kengo Kuma. Asakusa Culture Tourist Information Center v Taito-ku, Tokio. Foto KakidaiSvé stavby realizují záměrně mimo tradiční centra. Některé se staly architektonickými pojmy, jako ty od Japonce Kenga Kumy nebo švýcarského architekta Luigiho Snozziho. Oba budou 14.–15. března přednášet na mezinárodní konferenci Architektura mimo centra, kterou v Oblastní galerii v Liberci pořádá naše fakulta umění a architektury spolu s občanskou společností Architektura. Mezinárodní plénum architektů také pojmenuje ateliér architektů v univerzitní budově F na “Ateliér Karla Hubáčka”.

Kengo Kuma se na začátku tisíciletí vrátil k tradici. Asakusa Culture Tourist Information Center v Taito-ku, Tokio. Foto Kakida

Dvoudenní konference je závěrem stejnojmenného projektu Architektura mimo centra, který tým naší fakulty architektury řešil dva roky. Projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky si kladl za cíl mapovat a ukázat kvalitní a výjimečnou současnou architekturu postavenou po roce 1989 v místech, která jsou vzdálená od tradičních center a která se často nezaslouženě ocitají na okraji pozornosti, v pozici „neviditelných outsiderů“. Řešitelský tým projektu světovou architekturu mimo centra obhlížel přímo na místě:

„Porozhlédli jsme se po Evropě i po světě. To, že je kvalitní architektura k nalezení i v odlehlých oblastech středoevropských států, dobře víme. Je také pečlivě sledována českými architekty, kteří si z těchto zemí berou zhusta ponaučení pro svou vlastní práci. Z jejich úhlu pohledu ale často mizí vzdálenější evropské země, jako je například Norsko, nabízející plejádu skvělých staveb a zajímavých nových tváří,“ říká hlavní garant projektu Jiří Suchomel z Fakulty umění a architektury TUL.

Dvoudenní konference proto bude místem setkání odborníků z různých zemí, kteří témata architektury mimo centra také promýšleli. Mezi přednášejícími budou mimo jiné světoznámí architekti Kengo Kuma z Japonska a Luigi Snozzi ze Švýcarska.

Kengo Kuma proslul jako tvůrce, který ve svých dílech v 21. století nově interpretuje tradici japonských staveb ‒ vrací se v nich k tradičním materiálům i postupům. Pro Luigiho Snozziho je zásadní urbanistická realizace v městečku Monte Carasso, „které svými zásahy proměnil z roztříštěné osady v místo, s nímž se jeho obyvatelé mohou ztotožnit, kde architektura není dotěrně módní záležitostí, ale je rozvážná a podřizující se svému účelu, a přesto plná poesie,“ charakterizuje člen projektového týmu Petr Šmídek a doplňuje:

„Kuma se Snozzim přednášejí a staví po celém světě, jsou to hlavní hvězdy naší konference. I jejich prostřednictvím chceme přitáhnout širší veřejnost, aby se začala zajímat také o mediálně méně známé tvůrce, jejichž tvorba je však neméně zajímavá.“

Kengo Kuma přednese svůj příspěvek „Síla místa“ v pátek 14. března ve 14.30 hodin, Luigi Snozzi přednese téma „Monte Carasso: znovuobjevení místa“ v sobotu v 9.30 hodin.

„Osobně jsem potěšen také příjezdem Antoniho Domicze usilujícího o kvalitní architekturu v malém polském městě Opole nebo účastí Carme Pigemy, jediné ženy přednášející na konferenci, která se svým ateliérem RCR vytvořila oázu moderní architektury v zapomenutém španělském středozemí. To jsou ti praví dělníci architektury, kteří by měli účastníkům konference dodat odvahu, že má smysl usilovat o kvalitní architekturu na venkově a malém městě,“ dodává Petr Šmídek.

Své zastoupení bude mít na konferenci také severská architektura, kterou zmiňoval Jiří Suchomel:

„Novou norskou architekturu bude na konferenci zastupovat Todd Saunders, autor překvapivých staveb v norské krajině. Zástupci estonského týmu KAVAKAVA Siiri Vallner a Indrek Peil  představí svoji práci jako vzorek svérázné architektury v pobaltských zemích. Tento region je u nás málo znám, podobně jako jihoamerické Chile s výraznou novou architekturou, oba regiony si zaslouží podstatně větší pozornost,“ dodává profesor Suchomel.

Kromě Jiřího Suchomela přispějí svým slovem k dvoudennímu programu konference také další architekti ze spolupořádající Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, například Zdeněk Fránek či Antonín Novák. Účastníci konference v pátek v poledne v Oblastní galerii v Liberci také zahájí výstavu „Česká a Slovenská architektura mimo centra“. V pátek v 19.00 hodin pak v ateliéru liberecké architektury vzpomenou nedožité devadesátiny Karla Hubáčka – při té příležitosti bude fakultní ateliér v univerzitní budově F pojmenován „Ateliér Karla Hubáčka“. Spojitost Karla Hubáčka s libereckou fakultou architektury na T-UNI připomeneme v některém z dalších příspěvků.

Zdroj: TUL

Pin It on Pinterest