20143121444187176Rytmus Liberec, o.p.s vyhlašuje v Libereckém kraji již 6. ročník soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2014. V Libereckém kraji se soutěž koná pod záštitou hejtmana LK Martina Půty a člena rady kraje pověřeného řízením sociálních věcí Petra Tulpy.

„Jedná se o prestižní soutěž zaměstnavatelů, kteří lidem se znevýhodněním dávají na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti,“ uvedla Antónia Dechťarová ze společnosti Rytmus.

Soutěž je podle ní celorepubliková. Vedle Rytmusu Liberec, o.p.s. ji ve svých krajích vyhlašují i další neziskové organizace: Agentura Osmý den, o.p.s., Česká abilympijská asociace, o.s., Ledovec, o.s., Rytmus – Od klienta k občanovi, o.p.s. a Rytmus Benešov, o.p.s.

„Cílem Stejné šance je podpořit firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, poskytnout jim veřejné uznání a prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe motivovat ostatní firmy, aby osoby se znevýhodněním zaměstnávaly,“ doplnila Dechťarová.

Základní podmínkou nominace do soutěže je zaměstnání mimo chráněné prostředí na otevřeném trhu práce. Stejná šance letos proběhne ve 2 kolech – nejdříve budou zaměstnavatelé oceněni v krajích a poté se uskuteční republikové vyhlášení v Praze.

Sběr nominací začíná 10. března a potrvá do 30. dubna 2014.

Slavnostní vyhlášení vítězů se opět uskuteční na půdě Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci 19. května 2014. Republikové vyhlášení se uskuteční v polovině června 2014. Nominovat zaměstnavatele v šestém ročníku soutěže může široká veřejnost vyplněním online nominačního listu. Nominace budou vyhodnocovány odbornou komisí.

Aktuální informace, nominační listy i průběh předchozích ročníků naleznete na internetových stránkách Stejná šance http://www.rytmus.org/stejnasance/.

Vedle vyplnění elektronické nominace budou mít zájemci z Jablonecka a Liberecka možnost na vybraných místech získat i tištěný formulář, prostřednictvím něhož lze firmu do soutěže přihlásit. V Jablonci nad Nisou se jedná zejména o Úřad práce (Emilie Floriánové 1004/3), Eurocentrum (Jiráskova 7), recepce ve Spolkovém domě (Emilie Floriánové 1736/8). V Liberci pak bude k dostání na Úřadu práce (Doktorky Milady Horákové 580/7), Magistrátu města Liberce (Nová radnice), Odboru sociální péče MML (1. máje 108/48), recepci Krajského úřadu Libereckého kraje (U Jezu 642/2a) a v Městském informačním centru (Doktora Eduarda Beneše 1). K dispozici bude rovněž ve všech kancelářích organizace Rytmus Liberec, o.p.s. – v Liberci (Palachova 504/7), Jablonci nad Nisou (SDJ, E. Floriánové 1736/8), České Lípě (Školní 2213) a Jilemnici (Dolení 41).

Vyplněný formulář je možné zaslat poštou na adresu sídla organizace Rytmus Liberec, o.p.s, Palachova 504/7, 460 01 Liberec či odevzdat ve výše uvedených kancelářích organizace.

Zdroj: Regiony24.cz

Pin It on Pinterest