HA-05KRAJ – Dne 13. března se v Harrachově uskutečnila pracovní schůzka ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Mgr. Vladislava Husáka s ředitelem Policejního ředitelství Görlitz a s ředitelem Krajského ředitelství policie Wroclaw.

Účelem pracovní schůzky na úrovni ředitelů policejních ředitelství bylo primárně nastavení systému vzájemné spolupráce sousedících policejních ředitelství na nejvyšší úrovni, dále kontrola činnosti společných hlídek, seznámení s činností policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje při zajišťování bezpečnostního opatření na Mistrovství světa v letech na lyžích v Harrachově a v neposlední řadě také pozitivní mediální prezentace činnosti policie veřejnosti.
V 10:00 hodin přijel na Obvodní oddělení policie v Harrachově pan ředitel plk. Mgr. Vladislav Husák se svými náměstky plk. Ing. Ondřej Musilem a plk. Ing. Bc. Pavlem Langrem a policisty s Odboru mezinárodních vztahů, kde je přivítal vedoucí Územního odboru Semily plk. Mgr. Libor Nižník. Poté všichni odjeli na jednání na Městský úřad v Harrachově k paní starostce Evě Zbrojové. Před polednem přijela na Obvodní oddělení policie v Harrachově polská delegace v čele s ředitelem Krajského ředitelství policie Wroclawinsp. Wojciechem Ołdyńskim a vedoucím prezidiálního odboru Krajského ředitelství policie Wroclawmł. insp. Adamem Jędryszczakem. Německou delegaci vedl ředitel Policejního ředitelství GörlitzinspekteurConnyStiehl.
Zahraniční hosty přivítal pan ředitel plk. Husák se svými náměstky plk. Musilem a plk. Langrem a pozval je na prohlídku nového kontaktního a komunikačního centra v budově policie. Hostům byla představena nejen technika dopravní policie a Krajské pořádkové jednotky, ale měli možnost se podívat také na instruktáž určenou pro nastoupenou pořádkovou jednotku. Poté byli všichni přítomní požádáni, aby následovali pana ředitele do VIP zóny v areálu skokanských můstků, kde následně proběhlo slavnostní přivítání a pozdravení všech tří policejních ředitelů s jejich doprovodem představiteli organizátorů mistrovství světa, zástupců lyžařské federace, hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou a zástupcem polské státní správy a samosprávy. Po zdvořilostních proslovech proběhlo krátké informativní jednání v neformální atmosféře, které bylo zakončeno společným obědem ve VIP stanu, kde také probíhala další neformální diskuze. Následně bylo oběma delegacím umožněno, aby se seznámily s technickým zázemím areálů, specifiky mamutího můstku a nejbližším okolím. Vzhledem k velmi příznivému počasí se k věži skokanského můstku přesunuli účastníci setkání lanovkou. Tam byli seznámeni s technickými zajímavostmi skokanského můstku a podmínkami závodníků a jejich týmů. Po návratu se všichni účastníci přesunuli do konferenční místnosti hotelu Sklář, kde v době od 15 do 16 hodin proběhlo samotné pracovní jednání, v rámci kterého se nejvyšší představitelé sousedících policejních ředitelství dohodli na pravidelném setkávání alespoň 3x v roce, vždy na území jiného státu.
S touto myšlenkou souhlasil polský i německý ředitel. Pan ředitel Ołdyński navrhl, aby se první schůzka konala v srpnu ve Wroclawi při příležitosti oslav 95. výročí vzniku polské policie.Poté, co se nejvyšší představitelé policejních ředitelství domluvili na budoucím pravidelném společném setkávání ve formátu tři, dostal slovo pan plk. Nižník, aby jako vedoucí Územního odboru Semily seznámil přítomné s organizací, úkoly a nasazením policejních sil a prostředků v rámci samotného bezpečnostního opatření.
Ve své prezentaci na úvod nejprve představil dislokaci Krajského ředitelství policie Libereckého kraje v rámci celé ČR a v hlavní části prezentace uvedl cíle bezpečnostního opatření. Dále byly popsány úkoly dopravní, pořádkové, kriminální a cizinecké policie. Prostor byl věnován také přiblížení činností specializovaných sil.
V průběhu prezentace kladl nejvíce otázek a dotazů insp. Wojciech Ołdyński, ředitel Krajského ředitelství policie Wroclaw, kterého problematika bezpečnostních opatřeních zjevně velmi zajímala. Odpovědi poskytoval jak pan plk. Nižník, tak i pan plk. Husák, který na závěr konstatoval, že policie bude chtít do budoucna zástupce v organizačním výboru, kdy v jeho struktuře by měla být osoba zodpovědná za bezpečnost. Poté pan ředitel plk. Husák prezentaci ukončil a všichni se přesunuli do foajé hotelu, kde se uskutečnil malý briefing s novináři. Proběhlo zde mediální vystoupení všech tří policejních ředitelů, kteří odpovídali na dotazy novinářů a nakonec zapózovali fotografům. Poté se všichni ředitelé s tlumočníky a zástupci médií odebrali na inspekční cestu po stanovištích společně obsazených policisty ČR-SRN-PR, aby se přesvědčili, jak jsou tyto hlídky schopné společně fungovat a plnit zadané úkoly v praxi. Po kontrole se představitelé policejních ředitelství sešli k neformálnímu sportovně-kulturnímu programu ve VIP stanu, kdy shlédli tréninkové skoky závodníků a akt slavnostního zahájení mistrovství světa a pokračovali v diskuzích na témata, na které se nedostalo v době určené pro hlavní jednání.

Kolem 20:00 hodin bylo setkání ukončeno, delegace se rozloučily a odjely domů.

por. Petr Kmínek

Zdroj: Policie ČR
18. 3. 2014

Pin It on Pinterest