Turnov_-_namesti_mediumRada kraje na svém 5. zasedání včera schválila investiční dotaci spolku SLUNCE VŠEM, se sídlem v Turnově.

Žadatel částku 1 mil Kč použije na dofinancování projektu Komunitní centrum Turnov SLUNCE VŠEM. Jedná se o centrum pro dospělé autisty, kde Spolek SLUNCE VŠEM bude jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb provozovat služby Centra denních služeb pro osoby s mentálním postižením a autismem.  Již bývalé vedení LK podpořilo tohoto poskytovatele účelovou investiční dotací z rozpočtu kraje ve výši 3 500 000 Kč. Finanční výdaje spojené se stavbou centra ale překračují původně poskytnutou částku a realizátor stavby požádal LK o dofinancování ve výši 1 000 000 Kč. Celkové předpokládané náklady projektu činí necelých 6 mil Kč vč. DPH.

Provoz centra pro 12 míst pro dospělé osoby s těžkým mentálním postižením a autismem je plánován od roku 2015. Protože se jedná o ojedinělého poskytovatele v LK pro uvedenou cílovou skupinu, Rada LK tuto žádost schválila a bude radním pro sociální věci Petrem Tulpou předložena ke schválení Zastupitelstvu LK 25. 3. 2014.

Na projednávání tohoto bodu budou přítomni i zástupci Spolku SLUNCE VŠEM, kteří představí svou prezentaci záměru.

Viz také video: http://www.youtube.com/watch?v=0C-73-Faf90

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest