IMG_0111Od středy 26. března 2014 je na Městském úřadě Frýdlant v 1. patře budovy B v Havlíčkově ulici spuštěn vyvolávací systém. Pořadový lístek si budou moci v kiosku naproti schodišti vyzvednout ti, kteří potřebují vyřídit své záležitosti na odboru kanceláře úřadu, na odboru dopravy nebo v pokladně.

Jde o tyto agendy:

matrika
evidence obyvatel – přihlášení k trvalému pobytu nebo jen informace (např. přidělení čísla popisného, návrh na zrušení místa trvalého pobytu)
občanské průkazy a cestovní doklady – žádost o nový průkaz, vyzvednutí hotového, informace atd.
výpisy pomocí Czech Pointu
evidence vozidel
evidence řidičů – žádost o řidičský průkaz nebo jen informace
bodový systém

Své tlačítko na kiosku mají samozřejmě i osoby se zdravotním postižením, které po předložení průkazky ZTP mají zajištěno přednostní vyřízení.
Pokud klient přijde zaplatit poplatek do pokladny (např. za komunální odpad, za psy a jinéf), vyzvedne si také lístek a počká na vyzvání.

Kiosek bude funkční každý pracovní den. V úřední dny – pondělí a středa – budou přístupné všechny agendy. V neúřední dny jen pokladna, informace a tlačítko pro osoby se zdravotním postižením. V neúřední dny i nadále funguje objednávkový systém přes webové stránky Města Frýdlant, kdy na úterý se mohou klienti objednat na evidenci vozidel, ve čtvrtek na řidičské průkazy a v pátek na občanské průkazy a cestovní doklady. V tyto dny si úředník své klienty vyzvedává v čekárně osobně.

“Vyvolávací systém spouštíme hned na ostro ve středu 26. března 2014. Jistě se mohou vyskytnout drobné potíže, ale věříme, že naši klienti budou trpěliví a že si spolu s námi na tuto novinku brzo zvyknou,” říká tajemnice úřadu Ing. Veronika Bubeníčková.

Na první patře budovy B jsou nainstalovány tři obrazovky, které informují o tom, v které přepážce bude nebo je klient vyřizován. Pomohou i směrovky. Zvukový signál oznámí změnu  a klient bude mít dost času se do správných dveří dostavit. Může si tedy pro čekání klidně vybrat jakoukoli ze dvou čekáren. Důležité je, aby na jednu žádost byl vždy jeden lístek. Pokud si např. půjdou přihlásit trvalý pobyt manželé, vezmou si lístky dva. Když si po přihlášení trvalého pobytu budou chtít požádat i o občanský průkaz, další lístek si brát nemusí, úředník je na tu správnou přepážku přepošle – na jeden lístek tedy vyřídí všechno. Totéž platí i o zaplacení poplatku na pokladně. Klient bude z jedné přepážky přeposlán do pokladny nebo i na jinou přepážku a nový lístek si už brát nebude. Platí jednoduché pravidlo: jeden klient = jeden lístek nebo jedna žádost = jeden lístek.

Vyvolávací systém v 1. patře budovy B na Městském úřadu Frýdlant se jistě brzo stane běžným prostředkem v péči o klienty na vybraných agendách. Všech devět přepážek je na to připraveno.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest