Vstup_do_budovy_KU_LK_v_Liberci_mediumKrajský úřad Libereckého kraje vyhlašuje soutěž, jejímž cílem je ocenit a zviditelnit ty organizace veřejného sektoru, které si stejně jako on váží svých zaměstnaných a vytvářejí pro ně vstřícné pracovní prostředí.

Soutěž je určena obcím Libereckého kraje, jejich příspěvkovým organizacím a příspěvkovým organizacím Libereckého kraje.

 „Soutěž je zaměřena na příklady dobré praxe v oblasti rovných příležitostí, které současně mohou být inspirací pro další organizace v kraji,“ řekla Alena Losová, členka Rady LK pověřené řízením resortu školství, mládeže a zaměstnanosti, která převzala nad soutěží záštitu.

Uzávěrka pro podání přihlášek je  5.  května,  vyhlášení výsledků se uskuteční 28. 5. 2014.

Propozice, přihlášky do soutěže a novinky jsou k dispozici na  webových stránkách http://kancelar-reditele.kraj-lbc.cz/

Kontakt: Ing. Bronislava Kopalová  a Ing. Milan Servít, telefon: 485 226 348485 226 348 nebo: 485 226 336485 226 336 e-mail: bronislava.kopalova@kraj-lbc.cz nebo: milan.servit@kraj-lbc.cz

O PRVNÍM ROČNÍKU SOUTĚŽE

V prvním ročníku soutěže byli oceněni:

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, který získal ocenění za aktivity spojené s přizpůsobením prostředí domova jak pro potřeby klientů, tak pro potřeby zaměstnanců, a to vlastními silami. Dále za zapojování rodinných příslušníků zaměstnanců do aktivit pro klienty, čímž vytvářejí oboustranně podnětné prostředí.

Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, který ve svých aktivitách ukazuje, jak plnit úlohu nejen střediska volného času pro děti, ale pro všechny občany – zapojuje se do komunitního plánování, realizuje aktivity pro seniory a zdravotně postižené, vytvořil prostor pro matky s malými dětmi.

Město Jilemnice, které zavedlo komplexní změny v řízení úřadu, podporuje řadu aktivit zaměřených na kvalitu výkonu veřejné správy, ale i týmového ducha zaměstnanců například i zřízením neformální komise „zdravého ducha“, která se právě stará o mimopracovní aktivity zaměstnanců. Město Jilemnice je výjimečné také tím, že jako jeden z mála úřadů v Libereckém kraji zavedlo a s úspěchy umožňuje zaměstnancům práci z domova.

Město Ralsko, které podporuje růst kompetencí úřadu pro rozvoj území a vztah úředníků k místu, jež spravují. Jeho specifika, už tím, že se jedná o čtvrté největší město v republice, co se týče rozlohy, není třeba představovat.

Soutěž je pořádána v rámci projektu SLAĎ (reg. č. CZ.1.04/3.4.04/76.00167) financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Libereckého kraje.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest