V_sidle_kraje_byl_podepsan_Pakt_zamestnanosti_Libereckeho_kraje__mediumV sídle Krajského úřadu Libereckého kraje byl dnes slavnostně podepsán zakládací dokument Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje. Dohodu o strategickém partnerství v oblasti trhu práce a zaměstnanosti uzavřelo pět subjektů – Liberecký kraj, Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, Krajská hospodářská komora Libereckého kraje, Úřad práce ČR – krajská pobočka v Liberci a Regionální rada odborových svazů ČMKOS – Liberecký kraj.

Dokument podepsali hejtman LK Martin Půta, předsedkyně Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje Martina Motshagen, zástupce KHK LK Vladimír Opatrný (podpis Jaroslava Kopty přibude dodatečně), ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci Kateřina Sadílková a předseda Regionální rady odborových svazů ČMKOS – Liberecký kraj Petr Mendl.
Slavnostní události se dále zúčastnili Alena Losová, krajská radní pro školství, mládež a zaměstnanost a Petr Tulpa, krajský radní pro sociální věci.

„Chceme společně přispět k rozumnému využití evropských peněz v novém plánovacím období 2014 – 2020. Místo peněz utracených za počítačová školení bychom měli nezaměstnaným nabídnout kvalifikaci a vzdělání, které jim skutečně pomůže při hledání nového zaměstnání,“ říká hejtman LK Martin Půta.

 „Pakt zaměstnanosti je vhodná forma k tomu, jak se za podpory Libereckého kraje, signatářů a partnerů  postarat o vytváření příznivého společenského klimatu a pracovních míst v regionu. Vše je založeno na spolupráci veřejné správy, privátních subjektů a neziskového sektoru,“ uvádí Martina Motshagen, předsedkyně Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, které je nositelem Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje.

„Hlavním posláním Úřadu práce ČR je pomoci lidem k co nejrychlejšímu návratu do zaměstnání. K tomu, aby ta doba byla co nejkratší, je třeba, aby spolupracovaly všechny složky trhu práce. Věřím, že se díky dnes uzavřenému Paktu zaměstnanosti LK podaří položit základy takové efektivní spolupráce v rámci Libereckého kraje,“ doplňuje ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci Kateřina Sadílková.

„Zástupci všech zúčastněných odborových svazů velmi vítají vznik Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje. Odbory, jako zákonní zástupci zaměstnanců, se chtějí podílet na všech projektech, které povedou ke zlepšení pracovních a životních podmínek zaměstnanců a jejich rodin,“ podotýká Petr Mendl, předseda Regionální rady ČMKOS, která v Libereckém kraji zastupuje 17 odborových svazů.

„Základním posláním Krajské hospodářské komory, jako jednoho z partnerů Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje, je aktivní podpora prostředí, které pomůže firmám vytvářet nová pracovní místa a prosadit změny ve vzdělávacím systému nutné ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu, tedy regionu s průmyslovou tradicí a věříme, že i s průmyslovou budoucností,“ uzavírá za KHK LK Jaroslav Kopta.

K realizaci strategických priorit Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje bude společně připravena a projednána Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje. Tento dokument bude základní koncepcí pro dosažení hlavního cíle paktu, tj. vytváření předpokladů pro zvyšování zaměstnanosti a zkvalitňování podmínek na trhu práce.

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest