Socha_Valdstejna_ve_Frydlante_mediumRada LK rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč Městu Frýdlant za vítězství v krajském kole soutěže o nejlepší Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2013.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen program regenerace) je dotačním titulem Ministerstva kultury České republiky určeným k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst. Čerpat finanční prostředky z programu regenerace mohou jen města, která mají zpracován vlastní program regenerace (dále jen projektový dokument) a na obnovách památek se podílejí finančně spolu s vlastníkem.

„V krajském kole soutěže o Cenu Programu regenerace za rok 2013 rozhodla hodnotitelská komise o vítězství projektového dokumentu Města Frýdlant. Navrhujeme, aby Liberecký kraj ocenil kvalitní práci Města Frýdlant a jako výraz uznání věnoval tomuto vítězi krajského kola finanční dar ve výši 100.000 Kč,“ uvedla Hana Maierová s tím, že návrh ještě musí schválit Zastupitelstvo LK na svém jednání 22. 4. 2014.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest