Zakladni_kamen_mediumSlavnostní zahájení předání stavby Obnova silnice po povodních 2010,(II/290 Frýdlant Bílý Potok, II. etapa, se uskutečnilo 8. dubna poklepáním na základní kámen u tenisových kurtů ve Frýdlantě.

Rekonstrukce se týká silnice II/290 v Libereckém kraji v délce cca 7,6 km, v úseku od začátku silnice ve Frýdlantu až po konec Raspenavy. Silnice byla poničena povodněmi v srpnu 2010.

„Ve velké míře na tomto úseku byly poškozeny nebo zcela odplaveny zdi sousedící s řekou Smědá, zídky, části vozovky, krajnice a na mnoha místech bylo podemleto silniční těleso,“ popsal škody krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník, který se zahájení stavby zúčastnilí spolu s hejtmanem LK Martinem Půtou, starostou města Danem Ramzerem, Pavlem Hirschem, prokuristou, ředitelem závodu Čechy, PORR a.s., a Vilémem Řáhou, výrobním ředitelem společnosti Vodohospodářské stavby, s.r.o., a dalšími hosty.

„Je to trochu ostuda, že zahajujeme stavbu po čtyřech letech po povodni, ale teď už je vše na dobré cestě, a tak věřím, že se tu v září příštího roku opět sejdeme a budeme moci pochválit dobře vykonanou práci,“ řekl mimo jiné hejtman.

Na úseku byly v rámci I. etapy podle něj upřednostněny dvě nejvíce poškozená místa, konkrétně se jedná o úsek ve Frýdlantu pod zámkem (celková délka 320 m) a část trasy v Raspenavě (celková délka 474 m).

V rámci této druhé etapy budou obnoveny především povalené opěrné zdi a sesuté svahy (10ks) a 2 mosty. Součástí obnovy je vybudování nové vozovky, včetně potřebného odvodnění a vyvolaných přeložek inženýrských sítí.

„S opravou silnice v úseku Ludvíkov – Hajniště se uvažovalo v rámci oprav objízdných tras, avšak na tomto úseku silnice je nutná kompletní rekonstrukce, včetně podkladních vrstev. V současné době řešíme, jakou formou oprava proběhne,“ informoval vedoucí odboru dopravy KÚLK Jan Čáp.

„Obnova silnice II/290 Frýdlant – Bílý Potok – II. etapa bude stát 245.529.854 Kč

s DPH a staví ji sdružení firem PORR + VHS,“ doplnil Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic LK.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

 

Pin It on Pinterest