Brusel_mediumŽáci středních škol z Libereckého a Ústeckého kraje mají jedinečnou možnost vyzkoušet si, jak probíhá rozhodování o aktuálních tématech na vrcholné evropské úrovni. Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a sítí informačních středisek Europe Direct a Eurocenter pořádají 30. dubna v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem (Velká Hradební 3118) soutěžní simulaci jednání evropských institucí. Přihlašování je možné do 18. dubna.

Účastníci projektu s názvem „Staň se na den tvůrcem evropské politiky!“ se stanou na jeden den politiky zasedajícími v Radě EU a Evropském parlamentu, kteří hájí zájmy jednotlivých členských zemí a politických frakcí. Díky účasti získají neobyčejnou osobní zkušenost s diplomatickým vyjednáváním a hledáním kompromisů na politické úrovni. Cílem je zapojit studenty do diskuze o evropských otázkách a prohloubit jejich znalosti o EU. Navíc se seznámí s aktuálními problémy projednávanými na evropské úrovni a utvoří si na ně vlastní názor.

Pro přihlášení mají žáci za úkol ve dvoučlenných týmech vypracovat krátkou úvahu v rozsahu 2700-3000 znaků (350-400 slov) o tom, proč se chtějí soutěžní simulace zúčastnit, a jaká nejdůležitější témata bude Evropská unie podle jejich názorů v roce 2014 řešit. Přihlašování probíhá do středy 18. dubna.

Nejúspěšnější účastníci regionálního kola vyhrají zájezd do centra evropského dění do Bruselu, kde budou moci na vlastní kůži zažít atmosféru vrcholných politických jednání. Další výherci získají hodnotné věcné ceny a pozvánku do celostátního kola soutěžní simulace, které se bude konat na podzim v Praze.

Více informací najdete na stránkách www.amo.cz/eusimulace a www.facebook.com/eusimulace .

Pořádající Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Tento přední český nestranický think-tank disponuje širokým zázemím odborníků věnujících se evropským otázkám i dlouholetou zkušeností s organizací projektů v oblasti vzdělávání. AMO již více než devatenáct let pořádá například mezi studenty velmi oblíbenou simulaci jednání OSN, Evropské unie a NATO Pražský studentský summit (www.studentsummit.cz).

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest