nY0SRgAg4KNV2wamJ9-TaKXgX2RwmUa5YqS6Xx7SbbRSeNtWCD7CD-d6abxzhvXIzpKB1LgObčané Libereckého kraje mohou opět navrhnout osobnosti k udělení Pocty hejtmana LK do 30. června 2014.

Hejtman Libereckého kraje každoročně uděluje Poctu hejtmana osobnostem, které se svým celoživotním dílem nebo významným činem zasloužili o dobré jméno Libereckého kraje.

Poctu v podobě Hejtmanského dukátu tak získal například František Peterka, Karel Hubáček, Milan Uherek – celkem již 48 osobností, které proslavily Liberecký kraj.

„Letos již podruhé mají občané možnost navrhnout osobnost, která by si za své celoživotní dílo či významný čin zasloužila ocenění Pocta hejtmana Libereckého kraje. Pokud je ve vašem okolí někdo, kdo si podle vašeho názoru zaslouží být oceněn, prosím, zašlete nám svůj návrh,“ vyzývá hejtman Martin Půta.

Své návrhy můžete vyplňovat do formulářů umístěných na www.kraj-lbc.cz, a to nejpozději do konce června 2014.

Podrobné zde: http://kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/poradane-akce/pocty-hejtmana-libereckeho-kraje-2014

Pod jednotlivými odkazy naleznete podrobné informace o pravidlech a způsobu nominace včetně již oceněných osobností.

Stručně:

–          je nutné vyplit a podepsat formulář, který nominující zašle na oddělení tiskové a vnějších vztahů odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje a to do pondělí 30. 6. 2014

–          oceněné osoby musí být některým z níže uvedených způsobů spjaty s Libereckým krajem: na území kraje se narodily, žijí, s Libereckým krajem je spjato jejich působení, jejich život, dílo, činnost, nebo jejich jednání reprezentuje v určité oblasti Liberecký kraj a k jeho věhlasu a dobrému jménu

–          poctu hejtmana lze udělit pouze fyzické osobě

–          poctu hejtmana lze udělit za života i in memoriam

–          kontaktní osoba: Mgr. Michaela Kubíčková, oddělení tiskové a vnějších vztahů, odbor kancelář hejtmana, e-mail: michaela.kubickova@kraj-lbc.cz, tel: +420 485 226 383+420 485 226 383

–          seznam oceněných vybere pracovní skupina složená jak ze zástupců zastupitelských klubů, tak ze zástupců organizací spjatých s Libereckým krajem

Slavnostní večer, během kterého bude osobnostem předáno ocenění ve formě dekretu Pocta hejtmana a mince Hejtmanský dukát, se bude konat 30. 10. 2014 v Oblastní galerii Lázně Liberec.

Osobnosti oceněné Poctou hejtmana 2006 – 2013

Rok 2013

Ing. Dalibor Dědek  – zakladatel, majitel a ředitel uskupení firem Jablotron Holding,

prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc., – prvního polistopadový svobodně zvolený rektor Technické univerzity

 Siegfried Weiss – fotograf a spisovatel

Aleš Jaluška – kněz, profesor teologické fakulty KU, filozof, sociální pracovník,

MUDr. Aleš Fürst – in memoriam – vedoucí koronární jednotky až do vzniku Kardiocentra v roce 2003, bezmála 30 let.

PhDr. František Vydra – zakladatel chrastavského muzea a spoluzakladatele Společnosti přátel historie města Chrastavy, kronikář města, badatel, spisovatel.

Rok 2012
– kpt. Michal KOŠČ – in memoriam – za hrdinské činy a chrabrost ve službách 1. československého armádního sboru
– Ing. Luboš NOVÁK, CSc. –  za významný přínos v oblasti vědy a výzkumu
– Ing. Vladimír PÁRAL  – za celoživotní přínos v oblasti literatury
– prof. Dr. Jan PATOČKA DrSc., dr. h. c. – in memoriam za celoživotní přínos v oblasti filosofie a lidských práv
– RNDr. Ivan ŠOLC, CSc.  – za celoživotní přínos v oblasti fyziky, matematiky a astronomie
– Bohumil ŽLOUTEK  – za celoživotní přínos v oblasti kulturního dědictví

Rok 2011
– MUDr. Václav Cihlář – lékař, který stál u zrodu dětské chirurgie v liberecké nemocnici
– Miloslav Dvorský – dělník, švec, cihlář
– Václav Helšus – český herec a dramatik
– Vladimír Komárek – in memoriam – český malíř, grafik, ilustrátor a pedagog
– RNDr. Miloslav Nevrlý – zoolog, publicista, spisovatel, cestovatel, turista a skaut
– PhDr. Jan Šolc – filosof a dlouholetý pedagog

Rok 2010

-doc. PhDr. Ing. Miloš Raban – římskokatolický kněz, teolog, filosof

-Th.D. Luděk Vele – sólista opery Národního divadla v Praze

-PhDr. Tomáš Edel – in memoriam – historik, ředitel Podještědského muzea v Českém Dubu

-Ing. arch. Svatopluk Technik – in memoriam – architekt

-plk. PhDr. Otto Janoušek – sportovec, který se zasloužil o rozvoj armádního sportu

-Mgr. Věra Vohlídalová – osobnost aktivní v mnoha oborech, např. v knihovnictví či v rámci česko-německé spolupráce

-brig. generál Stanislav Hnělička – člen Československé obce legionářské, válečný hrdina, držitel Řádu Bílého lva

Rok 2009
– Doc. PhDr. Rudolf Anděl, CSc. – za celoživotní přínos v oblasti historie
– Miloslav Bělonožník –  za celoživotní přínos v oblasti sportu
– František Peterka –  herec – za celoživotní přínos v oblasti divadla a filmu
– Josef Václav Scheybal – in memoriam – za celoživotní přínos v oblasti umění a historie
– Milan Uherek – za celoživotní přínos v oblasti hudby

Rok 2008
– Ing. Zdeněk Patrman – in memoriam – architekt podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
– akad. arch. Otakar Binar – architekt podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
– akad. mal. Karel Wünsch – architekt podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
– Jaroslava Brychtová – architektka podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
– MUDr. Petr Čáp – člen Zdravotnické záchranné služby LK  –  za lidský přístup k pacientům
– Vojtěch Ron – in memoriam – významný liberecký herec
– akad. mal. Rudolf Novotný – in memoriam – akademický malíř
– Dobroslava Kricklová – pěstounka –  za výchovu celé řady dětí v pěstounské péči
– Eduard Anděl – stavitel
– prof. Stanislav Libenský – sklář, podílel se na vybavení Ještědu a jeho interiérů

Rok 2007
– Josef Rakoncaj – horolezec
– Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. – prorektor Technické univerzity v Liberci, vynálezce nanovláken
– Věra Plívová Šimková – režisérka a scénáristka dětských filmů
– Jan Křivánek – in memoriam – opora českolipského Kruhu přátel hudby
– Jiří Janáček – kulturní kritik a publicista

Rok 2006
– Petr Pálka – in memoriam – Sbormistr Severáčku

– MUDr. Petr Suchomel, PhD.  – tým neurochirurgů za světově unikátní operaci páteře

– Doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr.h.c. – za významné dílo,   podoba horského hotelu Ještěd

Mgr. Jiří Langer

tiskový mluvčí

Libereckého kraje

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest