KuryriAktivní senioři a strážníci si budou pomáhat při prevenci kriminality. Z Frýdlantu se zapojí dva senioři a po celý rok budou spolupracovat s městskou policií.

22. dubna 2014 – Za účasti primátorky Statutárního města Liberec Martiny Rosenbergové zahájili strážníci v tomto týdnu preventivní projekt s názvem Dobrovolnický tým seniorů. Akce je zařazena do skupiny programů Prevence kriminality a jak název napovídá, je určena především seniorům. Cílem je přenos informací, které mohou přispět zvýšit jejich osobní bezpečnost i zabezpečení majetku.

Jak strážníci sami říkají, spojovacím článkem celého projekt je kontakt se seniory. V současné době spolupracují s osmnácti kluby seniorů a v nové strategii se chtějí přiblížit těm starším občanům, kteří nejsou jejich členy a neúčastní se společenských akcí, kde by mohli získávat informace a zkušenosti.  Proto z širokého okruhu spolupracujících seniorů vytipovali osm, kteří se stali tzv. kurýry prevence kriminality. Ti budou předávat získané informace seniorům ze svého okolí  např. při procházkách, nákupech nebo při venčení psů. Jedná se o občany, kteří mají komunikační předpoklady a zájem o kontakt. Šest kurýrů prevence kriminality je z Liberce a dva z Frýdlantu, kde Městská policie Liberec vykonává svou činnost na základě veřejnoprávní smlouvy.

Preventisté Městské policie Liberec a kurýři prevence kriminality se budou po celý rok setkávat a komunikovat. Strážníci budou spolupracující seniory průběžně informovat o současných trendech v prevenci kriminality a zároveň poskytovat informace k aktuální problematice jednotlivých kurýrů prevence kriminality. Z obecných témat se bude jednat zejména o:

– bezpečné chování ve městě, na poště či v bance
– bezpečné chování doma
– vyhlášky a nařízení města – např. zákaz pochůzkového a podomního prodeje
– ochrana osob a majetku
– předváděcí prodejní akce
– domácí násilí
– a další

Závěrem roku bude celý projekt společně vyhodnocen a strážníci věří, že informace neformálních asistentů prevence kriminality pomohou řadě seniorů při řešení problémů.


Frýdlant 23/04/2014
Bc. Daniela Bušková, tisková mluvčí MP Liberec

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest