Il._foto_medium

S blížícím se obdobím letních prázdnin a dovolených upozorňuje Krajský úřad Libereckého kraje všechny občany, zejména ty, kteří chtějí vycestovat do zahraničí, aby si zkontrolovali platnost svého cestovního pasu, případně občanského průkazu (v rámci Evropské unie stačí k překračování státních hranic občanský průkaz).

„Stává se poměrně často, že až teprve těsně před odjezdem do zahraničí si lidé otevřou svůj cestovní pas a zjistí, že platnost v lepším případě končí za 2 týdny, v horším případě již skončila a pak musí rychle na úřad pro nový“ uvádí Jaroslava Ježková, vedoucí oddělení matrik a státního občanství krajského úřadu, do jehož působnosti patří a agendy osobních dokladů.

Lhůta pro vyhotovení cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je 30 dní, proto je třeba podle zkušeností pracovníků matriky nenechávat vyřízení dokladů na poslední chvíli.

„Vyhnete se tak největšímu náporu na pracovištích, která zajišťují nabírání žádostí. Správní poplatek je ve výši 600 Kč, pro občany mladší 15 let pak 100 Kč,“ upozorňuje Ježková.

Na žádost lze podle ní vydat i cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, tzv. „blesk“, který se vyhotovuje ve lhůtě do 15 dnů. Správní poplatek je 1500 Kč (pro občany mladší 15 let 1000 Kč).

„Platnost tohoto dokladu je pouze 6 měsíců; navíc tento typ cestovního dokladu neumožňuje vycestování do všech zemí, některé země například vyžadují delší platnost cestovního dokladu,“ připomněl Jakub Šrýtr metodik správních činností a vidimace a legalizace, oddělení matrik a státního občanství, správní odbor, KÚ LK.

Pro podání žádosti o nový cestovní pas jsou důležité tyto informace:

Kde lze podat žádost?

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu.

Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu. Žádost lze podat u těchto úřadů mimo místo trvalého pobytu občana nebo u kteréhokoliv matričního úřadu.

Kde lze cestovní pas převzít?

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji lze převzít jen u úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání.

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji lze převzít u orgánu příslušného k jeho vydání nebo jiného úřadu, který občan uvedl v žádosti.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest