fbpx

logo_OPLZZMěsto Frýdlant předložilo v prosinci 2013 žádost o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb, prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti, která byla v závěru roku schválena v maximální výši finanční podpory – 1.874 617,60 Kč.

Předkládaný projekt reaguje na novelu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která ukládá orgánům vykonávajícím sociálně-právní ochranu, povinnost zavést a řídit se standardy kvality sociálně-právní ochrany (specifikovány v prováděcí vyhlášce č.  473/2012 Sb.). K tomu, aby byly standardy řádně implementovány je na oddělení sociálně-právní ochrany dětí v rámci Městského úřadu Frýdlant nezbytné přijmout 2 nové sociální pracovníky a zajistit nezbytné pracovní a materiální podmínky pro náležité plnění agendy sociálně-právní ochrany dětí. Projekt dále řeší profesní vzdělávání stávajících a nových pracovníků, posílení spolupráce se školskými zařízeními na území ORP Frýdlant zejména v oblasti informovanosti a prevence. Dopady projektu mají vliv na celé území ORP Frýdlant, resp. na cílovou skupinu dětí do 18 let, kterých bylo ke konci roku 2012 hlášeno k trvalému pobytu v ORP Frýdlant celkem 4830.

Příjemcem finanční podpory je Město Frýdlant a projekt s názvem „Plnění standardizace orgánů sociálně-právní ochrany, ORP Frýdlant“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.03/C2.00108 bude realizován v době 2/2014 do 30. 6. 2015.

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close