Rada LK pověřila v souladu se zákonem o pozemních komunikacích Centrum služeb pro silniční dopravu, aby zajišťovalo v součinnosti s Policií ČR nebo celními úřady nízkorychlostní kontrolní vážení na silnicích I., II. a III. třídy na území Libereckého kraje, a to v termínu do 31. 12. 2014.

„Vzhledem k tomu, že Policie České republiky na území Libereckého kraje nevlastní nízkorychlostní váhy a Celní úřad pro Liberecký kraj má nízkorychlostní vážení pouze jako okrajovou činnost, rozhodla Rada kraje o uzavření smlouvy s Centrem služeb pro silniční dopravu,“ uvedl radní pro dopravu Vladimír Mastník.
Vážení vozidel je důležité ze dvou hledisek, a to z hlediska ochrany silnic I., II. a III. tříd a bezpečnosti silničního provozu v rámci Libereckého kraje, a zároveň z hlediska finančního. Každé přetížené vozidlo odhalené CSPSD ve spolupráci s Policií České republiky je zdrojem finančních prostředků do rozpočtu Libereckého kraje.
„Liberecký kraj vyčlenil částku 198.000 Kč na náklady vážení, která byla použita z příjmů vybraných z licencí pro kamionovou dopravu za období 1-4/2014,“ doplnil náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter.

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest