lonske_ocenene_vyrobky_medium

Liberecký kraj vyhlašuje výzvu k podávání přihlášek do 11. ročníku soutěže o udělení ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2014“. Nejlepší výrobky budou slavnostně vyhlášeny na 12. krajských dožínkových slavnostech, které proběhnou 13. září 2014 v Semilech.

Pro přihlášení do soutěže je nutné vyplnit a odeslat:

  • Přihlášku, čestná prohlášení a technickou dokumentaci k výrobku.
  • V případě přihlašování více výrobků od jednoho výrobce stačí odevzdat přihlášku a čestná prohlášení pouze jednou. Technickou dokumentaci je nutné vyplnit ke každému výrobku zvlášť.

Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba se sídlem podnikání na území Libereckého kraje.

Zásady pro udělení ocenění a další informace včetně přihlášky a povinných příloh žádosti naleznete pod odkazem Výrobek roku – Informace k soutěži: http://www.vyrobek-roku-lk.cz/informace-k-soutezi/

Uzávěrka pro podání přihlášek je 30. května 2014 ve 14.00 hod.

Za účast v soutěži se neplatí žádný registrační poplatek. Přihlašovatel bude písemně vyzván
k dodání vzorku přihlášeného výrobku pro hodnotící komisi. Hodnocení přihlášených výrobků proběhne 19. června 2014 v restauraci Krajského úřadu. 

Písemné přihlášky zasílejte na adresu:

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2 v zalepené obálce s označením „Výrobek roku 2014“.

Bližší informace poskytne:

Ing. Lenka Rychtaříková, tel.: 485 226 612, e-mail: lenka.rychtarikova@kraj-lbc.cz

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest