Stavba_v_Hermanicich_medium

Dobrá zpráva dorazila na Liberecký kraj z Heřmanic a Dětřichova, z obcí, které byly v roce 2010 výrazně zasaženy ničivou povodní:  „Obnova poškozených úseků silnice III/03513 a silnice III/03515 Dětřichov – Heřmanice se blíží ke konci“.

Heřmanice a jejich starosta Vladimír Stříbrný se stali symboly odvahy a obětavosti celého Libereckého kraje v boji proti bleskovým povodním v srpnu 2010.

„Na přelomu června až července letošního roku končíme,“ prozradil Martin Čáp z Krajské správy silnic LK. 

Podle něj se jedná se o liniovou stavbu dlouhou přibližně 5 km, která řeší obnovu po škodách způsobených povodni ze srpna 2010. Na tomto úseku byly kromě povrchu povodní zničeny především 3 mosty a 7 opěrných zdí.

„Jeden most byl zdemolován natolik, že musel být ihned po povodni nahrazen mostním provizoriem,“ připomněl krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Krajská správa silnic Libereckého kraje ihned po povodni zadala projektovou dokumentaci, kterou na základě výběrového řízení vyhrála firma AF-CityPlan spol. s.r.o. Po zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení podal Liberecký kraj žádost o dotaci z dotačního podprogramu na obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou z Ministerstva pro místní rozvoj. Dotaci ve výši 50 % Liberecký kraj obdržel ještě za bývalého vedení kraje.

“Novému vedení kraje se podařilo na další liniovek akce na silnicích II. a III. třídy poškozené povodní 2010 vyjednat dotaci ve výši 85 % uznatelných nákladů,” uvedl Vladimír Mastník, radní zodpovědný za rezort dopravy.

Stavební náklady dle kontrolního rozpočtu projektanta činily necelých 197 000 000 Kč vč. DPH. Na základě výběrového řízení se podařilo cenu snížit na 166 500 000 Kč vč. DPH. Stavbu získalo sdružení firem CGM, PORR a VHS Teplice, které v březnu 2013 zahájilo stavební práce.

„Díky mírné zimě jsou k dnešnímu dni postaveny všechny opěrné zdi a zároveň i mosty.  Jelikož nás během stavby několikrát vyplavila řeka Oleška, jsem rád, že už jsme nyní z vody venku. V současné době probíhá pokládka obrubníků a konstrukčních vrstev vozovky. Poté bude následovat pokládka hutněných asfaltových vrstev tak, abychom na přelomu června a července mohli dokončenou stavbu úspěšně předat investorovi,“ sdělil Robert John, zástupce vedoucího účastníka sdružení z firmy VHS Teplice.

Úplně první liniovou akcí poškozenou povodní 2010, která bude dokončena koncem května letošního roku, je akce silnice II/290 Frýdlant – Bílý Potok I. etapa.

„Konkrétně se jedná o úsek silnice II/290 Frýdlant, pod zámkem, a úsek silnice II/290 Raspenava, u kostela,“ upřesnil Josef Čáp.

V letošním roce budou ještě kompletně dokončeny další stavební akce – silnice II/592 Chrastava (I. etapa): tj. úsek silnice 592 od křižovatky se silnicí III/27247 – Andělská hora, dále železniční přejezd a úsek silnice II/592 Chrastava, vlakové nádraží –  konec města, a akce silnice III/0353 a III/0357 Víska – Višňová – Poustka, které jsou rovněž rekonstruovány z programu Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu poškozeného krajského majetku povodněmi v roce 2010 v režimu 50 % dotace a 50 % spoluúčast.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest