01

Chcete vidět, jak se žilo na území dnešních Čech před téměř tisícem let? Jak bydlela šlechta či řemeslníci? Na vyvýšenině v loukách nad Chrastavou vzniká již několik let postupně v rámci projektu Curia Vítkov volná replika venkovského sídla velmožů tzv. kurie, velmi unikátní svým umístěním i způsobem vzniku. Celé velmožské sídlo vzniká postupně díky nadšení několika historiků a fanoušků středověku a výstavba ani provoz kurie není každodenně organizován. Přesto je však areál nepřetržitě přístupný. Na tomto místě není možné očekávat ani pravidelné prohlídky či občerstvení, kouzlo návštěvy současného „středověkého” hradiště ovšem tkví právě v půvabu opuštěnosti tohoto místa, kde se člověk nikoliv pouze iluzorně vrací staletí zpátky až do syrových dob, které si dnes dovedeme jen stěží představit.

Hradiště nazývané někdy v mapách také starším názvem Wothanburg, odkazujícím patrně na boha Wotana či Wodana, najdeme na nízkém holém kopci nad vsí Horní Vítkov, která je součástí města Chrastavy.

Curia Vitkov” je jedním z nejúspěšnějších pokusů milovníků středověku o vybudování volné, přesto však věrohodné představy o sídle velmože na českém venkově ve 12. století. Sami autoři uvádějí, že se nejedná se kopii některého konkrétního areálu, rekonstruovaného podle archeologických nálezů, ale o jakousi ideální podobu kurie, jak asi mohla vypadat.

Prozatím zde vzniklo kompletní lehké opevnění okolo celého areálu – valy s otesanými kůly; průchod zajišťuje hlavní věžová brána a zadní branka do řemeslnické osady. Uvnitř je již hotových několik hospodářských a obytných domů; začaly vznikat i zdi mohutného paláce velmože. Vyvrcholením výstavby by mělo být dokončení románského emporového kostela, který vznikne patrně podle předlohy známého kostelíka v Mohelnici a Ještědským hřebenem.

Pod opevněním se nachází malá osada řemeslníků; prozatím jsou v ní umístěny domy kováře (s blízkou kovárnou) a tesaře. Součástí je již dokončená parní lázeň a chlebová pec. Velice starobyle tu působí všechny střechy pokryté rákosovými došky (včetně střechy oborohu – přístřešku na seno).

Jednotlivé objekty vznikají postupně ve volném čase nadšených budovatelů kurie, po většinu roku je tak vznikající areál opuštěný, což mu dodává osobitou náladu místa, které zde zůstalo jakoby zapomenuto před staletími.

Zdroj: infoern

Pin It on Pinterest