399-image-File-image--resizecrop-c193xt193

Přijměte srdečné pozvání ke slavnostnímu otevření podstávkového domu a roubené světnice v Žijícím skanzenu v Jindřichovicích pod Smrkem. Tato slavnostní akce se koná v rámci právě dokončeného projektu s názvem Poklady záváté staletími, a to v sobotu 31. května od 16.00 hodin. Bude také podpořena koncertem s písničkami, které zazpívají Hanka a Jiří Rakušanovi.

Asi 300 let starý podstávkový dům v Žijícím skanzenu v Jindřichovicích pod Smrkem prošel v posledních cca 100 letech různými úpravami, které zpravidla znamenaly zásah do jeho původního architektonického vzhledu. Pravděpodobně proto, že uhnily spodní 2-3 řady trámů roubení, byly tyto před cca 100 lety vyměněny a nahrazeny zvýšenou podezdívkou. Protože za socialismu nebylo udržováno roubení a hrázdění, bylo namísto udržování raději v 60. letech překryto prkenným zadeštěním, pod nímž však proces chátrání trámů i hliněné výplně pokračoval. Původní velká roubená přízemní světnice byla přepažena, původní chlebová pec zbourána a podlahy nahrazeny novými z úzkých prken, což působilo cizorodě. Rovněž původní ozdobný štít skládaný ze širokých prken byl vyměněn za prkna úzká. Některé omítky opadávaly, a také nátěry potřebovali vyměnit, to se týká místností i vnějších ploch.

Projekt s názvem Poklady zaváté staletími si kladl v co největší míře vrátit dům do původního stavu a vrátit mu původní krásu a architektonické vyznění. Zároveň tyto úpravy znamenají zachování původních dispozic a opravdu šetrnou obnovu domu, nikoliv necitlivou modernizaci.

Přijďte se podívat, jak to celé dopadlo.

Jak již bylo řečeno v úvodu, se svými léčivými a povzbuzujícími písničkami vystoupí Hanka a Jíří Rakušanovi.

Na koncert posléze večer naváže “Noc muzeí” ve skanzenu, v jejímž rámci lze zažít oživlou jindřichovickou pověst, prohlídku skanzenu při svíčkách a nebo zpívání ve zrekonstruovaném chlévě s krásnou akustikou.

Pin It on Pinterest