Ilustracni_foto_medium

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schválil 5. 5. 2014 vyhlášení druhého kola pro podání žádostí o poskytnutí příspěvku na výstavbu a údržbu cyklistických stezek (§ 2, odst. 1, písm. h) zákona č. 104/2000 Sb.) v celkovém finančním limitu 87,858 mil. Kč.

„Není mnoho času, žádosti na SFDI je možné podávat pouze do 30. června 2014,“ zdůraznila Iveta Moravcová, krajský koordinátor cyklodopravy.

Z rozpočtu SFDI pro rok 2014 lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 85% celkových uznatelných nákladů stavební části akce při výstavbě cyklistické stezky nebo celkových uznatelných nákladů na údržbu cyklistické stezky, případně její části realizované v roce 2014 a 2015 s maximální výší příspěvku 10 miliónů Kč. Limitní výše příspěvku pro jednoho žadatele na více akcí činí 20 mil. Kč. Příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky fondů a programů EU.

Liberecký kraj podporuje výstavbu pozemních komunikací pro cyklisty v rámci schválené Koncepce BESIP.

V loňském roce v rámci dotačního fondu doprava podpořil kraj údržbu, výstavbu i projekční činnost v oblasti cyklodopravy. Bohužel v letošním roce dotační podprogram v oblasti cyklodopravy vypsán pravděpodobně nebude a z tohoto důvodu vítám vypsání další výzvy prostřednictvím SFDI“, řekl Vladimír Mastník, krajský radní zodpovědný za rezort dopravy.

Podrobnější informace jsou dostupné na stránkách www.sfdi.cz

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest