Krajska_nemocnice_Liberec_medium

Akce „Nábor dárců do Českého národního registru dárců dřeně“ se v Libereckém kraji uskuteční v období 12. – 23. května 2014. V tomto období bude oproti běžnému režimu rozšířený provoz transfúzního oddělení, kde si případní dárci mohou nechat odebrat krev pro potřebné testy.

Zájemci o zařazení do registru mají možnost v tomto termínu každý všední den od 13 do 15 hodin navštívit transfúzním oddělení Krajské nemocnice Liberec a zapsat se do registru dárců.  

„Cílem registru dobrovolných dárců krvetvorných buněk je zajistit vhodného dárce krvetvorných buněk potřebnému pacientovi. Rada Libereckého kraje odsouhlasila finanční záštitu pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně ve výši 20.000 Kč, která bude využita na náklady spojené se vstupem jednotlivých zájemců do registru,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana LK pro zdravotnictví a sport Zuzana Kocumová.

Do Českého národního registru dárců dřeně může vstoupit zdravý muž či žena ve věku 18 − 35 let a jednou třeba zachrání život těžce nemocnému tím, že daruje nepatrné množství svých zdravých krvetvorných buněk pro transplantaci,” doplnila.

 

Nadace pro transplantaci kostní dřeně působí pod hlavičkou Českého národní registrů dárců dřeně a právě transfúzní oddělení KNL je jedním z dárcovských center, kterých je po celé republice celkem deset.

 

Postup při registraci je následující:

  • zájemci obdrží brožurku ohledně dárcovství
  • vyplní si přihlášku
  • společně se zdravotní sestřičkou prodiskutují zdravotní stav, je-li potřeba detailnější konzultace, je přizván i lékař,
  • dále probíhá dokumentace k evidenci do ČNRDD,
  • je odebrána 1 malá zkumavka krve,
  • časová náročnost je celkem 10-15minut  (dle dotazů)

Nutné podmínky:

  • věk 18 – 35let (starší 35 let si náklady zaplatí – 1500,- Kč). Když do registru dobrovolníci vstoupí, tak by již měli být odhodlaní opravdu pomoci a v případě shody vzorků  s potřebným příjemcem by měli být srozuměni s tím, že budou na  1 -3 dny v péči nemocnice (dle způsobu odběru dřeně). K samotnému dárcovství dochází  v Plzni, dále jsou dárci pozorováni již v liberecké nemocnici,
  • dobrý zdravotní stav,
  • ochota překonat určité nepohodlí a ztrátu času, které jsou spojeny s jednou či několika návštěvami zdravotnického zařízení, případně s odběrem krvetvorných buněk v zájmu záchrany života druhého člověka.

A jak můžete pomoci v případě, že jste již přesáhli doporučenou věkovou hranici? Například formou výpomoci při veřejných sbírkách (kasičky, sbírky, propagace DMS…) nebo je možno podpořit činnost Nadace pro transplantace kostní dřeně přímo na její bankovní účet.

Více informací ohledně dárcovství a podpory lze nalézt na webu http://www.kostnidren.cz ,

kde jsou ke stažení kompletní informační materiály.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest